Katolícke noviny pozabudli uviesť spomienku na zakladateľov a priekopníkov katolíckej pedagogiky …

Posledné číslo Katolíckych novín venuje niekoľko príspevkov učiteľom dejinám pedagogiky na Slovensku. Tematicky by tam patrila aj krátka spomienka na zakladateľov a priekopníkov katolíckej pedagogiky…More
Posledné číslo Katolíckych novín venuje niekoľko príspevkov učiteľom dejinám pedagogiky na Slovensku.
Tematicky by tam patrila aj krátka spomienka na zakladateľov a priekopníkov katolíckej pedagogiky na Slovensku, ako bol napríklad Juraj Páleš, Martin Čulen, Juraj Slota a ďalší. Najmä Juraj Slota, ktorý bol nielen spoluzakladateľom SSV, jeho prvým správcom a redaktorom Katolíckych novín, ale vydavateľom prvého pedagogického časopisu Slovenský národný učiteľ. A okrem toho, v týchto dňoch uplynulo 200 rokov od jeho narodenia. Je teda na mieste pripomenúť náš dlh tomuto zaslúžilému a obetavému pracovníkovi na :národa roli dedičnej.“ (red.)
alianciazanedelu.sk/archiv/3457
Pred 200 rokmi sa narodil Juraj Slota, prvý správca SSV (1870-1882) a redaktor Katolíckych novín (1870-1878)
Básnik Ján Hollý potešoval národných buditeľov v ich neľahkej práci, aby vytrvali a neklesali. Uisťoval ich, že nielen súčasné pokolenie ale ešte viac budúce generácie si s úctou ocenia ich prácu a s vďačnosťou …More
ľubica likes this.
Pápež František Nijaká ľudská moc nesmie siahnuť na spovedné tajomstvo. Sviatostná pečať je nutná, a žiadna ľudská moc nemá nad ňou právomoc, ani sa jej nemôže dožadovať
Bárka (Pán zastavil sa na brehu)

www.youtube.com/watch