Sviatok spojených Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie je zavŕšením predchádzajúcich 2 sviatkov Srdca …

1.sviatok je zameraný na Srdce Ježiša Krista (Piatok) modlitba.sk 2.sviatok je zameraný na Srdce Panny Márie (Sobota) kapucini.sk/neposkvrnene-srdce-panny-marie/ 3.sviatok je zameraný na spojené …