22:35

Zjawa z Medjugorje głosi herezje , uderza w Kościół!

Kto goni za fenomenami, uzdrowieniami, przesłaniami, szuka tylko jakiś wrażeń , a nie potrafi trwać przy tym co dał mu Kościół i Tradycja, taki człowiek jest pusty w środku i dlatego musi czymś tę …More
Kto goni za fenomenami, uzdrowieniami, przesłaniami, szuka tylko jakiś wrażeń , a nie potrafi trwać przy tym co dał mu Kościół i Tradycja, taki człowiek jest pusty w środku i dlatego musi czymś tę pustkę wypełnić by się naładować jakąś energią, tylko na jak długo???
Biedni jesteście wy wszyscy-wyznawcy prywatnoobjawieniowi...
Widać, że dar rozumu dany wam w Sakramencie Bierzmowania, schowaliście do kieszeni...
Ani JPII, ani O. Pio nie uwiarygodnili zjawień w Medjugorje ani w Garabandal.
To są wyssane z palca opowiastki posoborowców.
Dziwię się,że te wasze autorytety, jak ks. Glas, ks. Chmielewski, ks. Natanek i im podobni nie zadają sobie pytania, czy to …More
Biedni jesteście wy wszyscy-wyznawcy prywatnoobjawieniowi...
Widać, że dar rozumu dany wam w Sakramencie Bierzmowania, schowaliście do kieszeni...
Ani JPII, ani O. Pio nie uwiarygodnili zjawień w Medjugorje ani w Garabandal.
To są wyssane z palca opowiastki posoborowców.
Dziwię się,że te wasze autorytety, jak ks. Glas, ks. Chmielewski, ks. Natanek i im podobni nie zadają sobie pytania, czy to aby diabeł nie podaje się za Maryję, aby uwiarygodnić przez nich (przez te "autorytety")prawdziwość tych zjawień...
POWAŻNY katolik opiera się na Piśmie Świętym i Tradycji.

"Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!"
(2 Tym 4,1-5)
--------------------------------
Armia_Reszty
1 godzinę temu

Nie tyle ks. Glas, co św. Jan Paweł II uwiarygodnił Medjugorie. A św. o. Pio Garabandal, które Pan Piotr Mrotek też szkaluje. Biada!
PiotrM likes this.
PiotrM
Maryja z Jasnej Gory się nie ukazuje a cudów jest tysiące. Jest cicha i Pokorna tak jak Ją Biblia opisuje. Natomiast ta z Medjugorie gada więcej ode mnie, robi wokół siebie wielkie widowisko. Nie wspomnę o 10. orędziach co napisała w niebie i dała im na pergaminie widzącym. Poczekam, może i do mnie coś napisze? Jeśli ktoś trzyma się nauki Kościoła i jest w Kościele Katolickim wystarczy mu jego …More
Maryja z Jasnej Gory się nie ukazuje a cudów jest tysiące. Jest cicha i Pokorna tak jak Ją Biblia opisuje. Natomiast ta z Medjugorie gada więcej ode mnie, robi wokół siebie wielkie widowisko. Nie wspomnę o 10. orędziach co napisała w niebie i dała im na pergaminie widzącym. Poczekam, może i do mnie coś napisze? Jeśli ktoś trzyma się nauki Kościoła i jest w Kościele Katolickim wystarczy mu jego Depozyt wiary, Sakramenty do zbawienia. Nauka Kościoła głosi: Jeśli ktoś szuka tylko jakiś cudów, jeździ i goni za nimi, to odpadł od wiary. Jeśli ktoś uparcie chce trzymać się tylko tych orędzi to zaprzecza w prawdziwe Objawienie Pana Jezusa i Słowa Ewangelii które powinny mu wystarczyć do życia. św. Paweł mówi: jeśli nie wiecie co robić w tym zamęcie to wróćcie do Tradycji, a nie gonić gdzieś za fenomenami. Jeśli jakieś miejsce ma przybliżyć was do Boga to owszem można tam pojechać ale nigdy wam nie zastąpi Depozytu Wiary i Ewangelii i Sakramentów potrzebnych do zbawienia. Natomiast jeśli Kościół czegoś nie uznał a człowiek uparty twierdzi że się myli, że na pewno tam się ukazuje gospa i orędzia są prawdziwe, taki człowiek nie tylko nie słucha kościoła, podważa decyzje Biskupów i Biskupa miejsca który odrzucił ten cały fenomen, taki człowiek jest zarozumiały i zwiedziony. I o to szatanowi chodziło aby zrobić podziały i oddalić wiernych od prawdziwego Kościoła.
Quas Primas likes this.
Michał Lech likes this.
PiotrM
Biskup Mostaru bardzo krytycznie o Medjugorie

5 MIN. ZAJMIE CI PRZECZYTANIE TEGO ARTYKUŁU.

Z kolejnym ostrym atakiem na „fenomen međugorski” wystąpił biskup diecezji Mostar-Duvno, na której terenie znajduje się ta niewielka wioska hercegowińska – Ratko Perić. Na stronie swej diecezji zamieścił on 26 lutego obszerny artykuł, w którym w 12 punktach stara się podważyć prawdziwość i nadprzyrodzo…More
Biskup Mostaru bardzo krytycznie o Medjugorie

5 MIN. ZAJMIE CI PRZECZYTANIE TEGO ARTYKUŁU.

Z kolejnym ostrym atakiem na „fenomen međugorski” wystąpił biskup diecezji Mostar-Duvno, na której terenie znajduje się ta niewielka wioska hercegowińska – Ratko Perić. Na stronie swej diecezji zamieścił on 26 lutego obszerny artykuł, w którym w 12 punktach stara się podważyć prawdziwość i nadprzyrodzony charakter rzekomego przesłania Matki Bożej.

73-letni biskup, który swą posługę w diecezji rozpoczął w lipcu 1993 (wcześniej prawie rok pełnił tam urząd koadiutora z prawem następstwa), znany jest – podobnie jak jego poprzednik (w latach 1980-93), Pavao Žanić – z bardzo krytycznego nastawienia zarówno do tego, co nazywa „fenomenem medjugorskim”, jak i do posługujących tam franciszkanów. W swym najnowszym artykule skupił się na pierwszym tygodniu „objawień”, rozpoczętych w ostatnim tygodniu czerwca 1981, wykorzystując znane już od wielu lat materiały i dane.

Komentując pojawienie się oświadczenia bp. Pericia Tornielli zauważył, że zbiegło się ono z bliskim już, według niego, terminem przybycia do Medjugorja abp. Hosera. Przypomniał, że zadaniem tego wysłannika papieskiego jest „uzyskanie jak najbardziej pogłębionej wiedzy o sytuacji duszpasterskiej w tym miejscu, a zwłaszcza potrzeb pielgrzymujących tam wiernych i na tej podstawie zasugerowanie ewentualnych inicjatyw duszpasterskich na przyszłość”. Mandat biskupa warszawsko-praskiego nie ma natomiast na celu orzeczenia o prawdziwości objawień, ale dotyczy wyłącznie opieki duszpasterskiej nad wiernymi i zmierzenia się z istniejącymi od bardzo dawna napięciami między pracującymi w miejscowej parafii franciszkanami a kolejnymi biskupami tej diecezji.

Na wstępie swych rozważań bp Perić przypomniał, że zjawiska, zachodzące w Medjugorje badały różne komisje kościelne: najpierw dwie diecezjalne (w latach 1982-84 i 1984-86 – w rozszerzonym składzie), następnie episkopatu jugosłowiańskiego (1987-90) oraz dwie watykańskie Kongregacji Nauki Wiary (2010-14 i 2014-16). Przez cały ten czas stanowisko władz diecezji „było jasne i stanowcze: nie ma mowy o wiarygodnych objawienia Najświętszej Maryi Panny” – stwierdził z mocą biskup mostarski.

W tym kontekście podważył nieujawnione dotychczas wnioski, do jakich doszła ostatnia, jak na razie, komisja watykańska, której przewodniczył kard. Camillo Ruini, według której „objawienia siedmiu pierwszych dni mogłyby zostać uznane za prawdziwe, po czym pojawiła się «nadbudowa» innych powodów, w większości niereligijnych”. Tymczasem kuria mostarska podtrzymuje swe krytyczne stanowisko także w odniesieniu do owych pierwszych dni wydarzeń w Medjugorje – napisał biskup.

Przypomniał przy okazji, że od czasu, gdy objął urząd pasterza tej diecezji, wydał (w latach 195-2013) trzy książki oraz ok. 50 artykułów o tematyce maryjnej i mariologicznej, w których ukazywał zadania i rolę Matki Bożej we wcieleniu i działaniach Syna Boga i Jej oraz opatrznościową opiekę, jaką otacza Ona Kościół, którego jest Matką. Jednocześnie kontynuował w nich linię swego poprzednika wobec tzw. objawień w Međugorju, których – przypomniał – było dotychczas prawie 47 tysięcy. Diecezja zawsze starała się informować o tym Stolicę Apostolską od św. Jana Pawła II, przez Benedykta XVI po Franciszka.

Biskup mostarsko-duvański (pełna nazwa diecezji obejmuje jeszcze miejscowości Trebinje i Mrkan) przedstawia następnie w 12 punktach różne niekonsekwencje, a nawet sprzeczności, jakie – według niego – pojawiały się w „widzeniach” i słowach na temat objawień, przekazywanych przez „widzących” w ciągu pierwszego tygodnia tych zjawisk. Opiera się przy tym na kasetach z nagraniami wypowiedzi całej szóstki.

W pierwszym punkcie bp Perić wskazał na „dwuznaczność objawień”, gdyż – w świetle zeznań – kobieta, która się ukazuje, zachowuje się zupełnie inaczej niż prawdziwa Matka Boża: zwykle to nie ona przemawia jako pierwsza, dziwnie się uśmiecha, pomija niektóre pytania, by po pewnym czasie wrócić do nich, znika i znów pojawia się przed widzącymi, nie jest pewna, jak długo będzie się jeszcze ukazywać, pozwala niektórym dotykać swego ciała, szat i welonu, który ciągnie się po ziemi. „Naprawdę nie jest to ewangeliczna Pani” – jest przekonany biskup.

Drugi punkt to „dziwne drżenie”: jeden z widzących Ivan Dragićević powiedział miejscowemu proboszczowi o. Zrinko Čuvalo (1936-91), że czwartego dnia zauważył „drżenie” rąk pojawiającej się kobiety. Zdaniem autora artykułu tego rodzaju stwierdzenie nie tylko budzi wątpliwości, ale też podważa prawdziwość samego objawienia. Inna zastrzeżenie dotyczy „nieprawdziwej rocznicy” pierwszego widzenia: najpierw była mowa o 24, potem o 25 czerwca 1981, gdyż nie wszyscy widzieli „Gospę” (chorwackie określenie Maryi jako Pani) owego pierwszego dnia, toteż za rocznicę pierwszych objawień postanowiono oficjalnie ten drugi dzień. Zdaniem biskupa wiąże się to z faktem, że w tym dniu na miejsce objawień przybyło wielu ludzi.

Istnieją też duże różnice w opisie postaci, która się pojawia: czworo wizjonerów widziało na jej rękach małe dziecko, podczas gdy wspomniany Ivan nie widział go, chociaż potrafił dostrzec z daleka „oczy” i „drżącą osobę” płci żeńskiej. Kolejne zastrzeżenia to „zwodnicze znaki” dawane przez ukazującą się niewiastę, jej „niewytłumaczalne milczenie” w pierwszym tygodniu i bardzo ogólnikowe wypowiedzi, gdy zaczynała mówić, „dziwne przesłania”, gdy np. kobieta mówiła swym młodym słuchaczom, że są „największymi wiernymi” a one – według Pericia – same to wszystko zmyślały wymyślały.

Ordynariusz mostarski wspomina też m.in. o „kłamliwych proroctwach o kłamliwych objawieniach”, o „różnych sukniach”, w których objawiała się owa kobieta: błękitnych, kawowych i szarych oraz o „świadomych manipulacjach”.

Na zakończenie swych rozważań bp R. Perić raz jeszcze zaznaczył, że w świetle tego, co mówił jeszcze bp Žanić i co on sam i jego komisja ustalił, „można spokojnie stwierdzić, że Matka Boża w Međugorju nie objawiała się”. „Jest to prawda, której się trzymamy i wierzymy w słowa Pana Jezusa, że «prawda nas wyzwoli» (J 8, 32)” – zakończył swój tekst biskup mostarsko-duvański.

fot. Di Nicola Sperandio/flickr.com
matikatika and one more user like this.
matikatika likes this.
Quas Primas likes this.
Pozwolę sobie wkleić po raz kolejny mój komentarz sprzed kilku lat.
Zaznaczam, że ponad 10 lat temu, nie znając tematu, miałam tam jechać, ale wydarzyło się coś, co nie pozwoliło mi pojechać do Medjugorje. W międzyczasie usłyszałam od pewnego tradycjonalisty, że to są fałszywe objawienia! Pierwsze wrażenie- konsternacja! Ponieważ jestem uparta i żądna prawdy, poświęciłam cały rok (wieczorami), …More
Pozwolę sobie wkleić po raz kolejny mój komentarz sprzed kilku lat.
Zaznaczam, że ponad 10 lat temu, nie znając tematu, miałam tam jechać, ale wydarzyło się coś, co nie pozwoliło mi pojechać do Medjugorje. W międzyczasie usłyszałam od pewnego tradycjonalisty, że to są fałszywe objawienia! Pierwsze wrażenie- konsternacja! Ponieważ jestem uparta i żądna prawdy, poświęciłam cały rok (wieczorami), śledząc (czytając) te objawienia od samego początku w j. polskim.
Oniemiałam, czytając te bzdury!
ps. Mogą nie działać niektóre linki, które podaję poniżej, ale to był komentarz sprzed kilku lat i linków może nie być.
Podaję natomiast stronę z orędziami i z zachętą (dla omamionych), aby sami prześledziły te wizje i.... otrzeźwiały!
medziugorje.oredzia.net/…/pierwsze_dni-26…

---------------
O kurcze! Żyć orędziami??? To coś nowego!
---------------------------
27 lutego 1986
„Drogie dzieci! Żyjcie w pokorze orędziami, które wam daję. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
medziugorje.oredzia.net/pl/oredzia/czwartkowe-1986.html

Quas Primas
Co za przebiegłość!
Czy zatem chodzi o to, by jak najwięcej ludzi przybywało do Medjugorje?!
Ludzie, którzy wierzycie w te objawienia zacznijcie trochę myśleć. Poczytajcie choćby komentarze w tym artykule. Zawsze podałam link na potwierdzenie... Trzeba chyba mieć złą wolę, aby uparcie w to wierzyć.
--------------------------------
30 stycznia 1986
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście się wszyscy modlili, by zrealizowały się plany Boże wobec was i wszystko to, co Bóg pragnie przez was! Pomóżcie, by się inni nawrócili, szczególnie ci, którzy przybywają do Medziugorja. Drogie dzieci, nie pozwólcie, by waszymi sercami zawładnął szatan i abyście byli szatańskim obrazem, a nie moim. Wzywam was do modlitwy, byście mogli być świadkami mojej obecności. Bez was Bóg nie może zrealizować tego, co pragnie. Bóg dał wszystkim wolną wolę i wy nią dysponujecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

medziugorje.oredzia.net/pl/oredzia/czwartkowe-1986.html

----------------------------------

Quas Primas
No proszę! Jak się spełniają (NIE) objawienia medjugorskie

Czy Ostrzeżenie będzie w Wielki Piątek tego roku? (2016)

---------------------------------------

Quas Primas
Czy ktoś coś wie? Data 18 marca 2017 już przeszła...

18 marca 2017, data rozpoczęcia wypełniania się tajemnic z Medjugorje?

-----------------------------------

Quas Primas
Biskup i egzorcysta Andrea Gemma o Medjugorje: "Absolutnie diaboliczne"

--------------------------------

Quas Primas
To, co przeczytałam tutaj (poniżej link), to już jest takim szwindlem, że szkoda słów!!!

dzieckonmp.wordpress.com/…/widzaca-z-fatim…

-------------------------------------

Quas Primas
Pewien kapłan chciał opisać wygląd Gospy i zadał każdemu widzącemu pytania. Oto one. Proszę zwrócić uwagę na pytanie i odp 62

1. Po pierwsze, proszę mi powiedzieć jak wysoka jest Matka Boża, którą widzicie?
Około 165 cm. -Tak jak ja. (Vicka)

2. Jest szczupła, zgrabna, czy...?
Raczej szczupła.

3. Ile mogłaby ważyć?
Około 60 kilogramów.

4. Ile może mieć lat?
Między 18 a 20.

5. Czy wygląda starzej kiedy jest z Dzieciątkiem?
Wygląda normalnie - tak samo.

6. Kiedy Matka Boża jest z wami zawsze stoi, czy...?
Zawsze stoi!

7. Na czym stoi?
Na obłoczku.

8. Jakiego koloru jest ten obłoczek?
Obłoczek jest białawy.

9. Czy kiedykolwiek widzieliście Ją klęczącą?
Nigdy! (Vicka, Ivan,Ivanka...)

10. Oczywiście Matka Boża ma twarz. Jaka to twarz: okrągła, czy raczej pociągła - owalna?
Raczej pociągła - owalna - normalna.

11. Jakiego koloru jest Jej twarz?
Normalnego - raczej biała - zarumieniona na policzkach.

12. Jakiego koloru jest Jej czoło?
Normalne - w zasadzie takiego samego koloru jak twarz.

13. Jakie są usta Matki Bożej - pełne czy wąskie?
Normalne - ładne, raczej wąskie.

14. Jakiego koloru?
Czerwone - normalnego koloru.

15. Czy Matka Boża ma dołeczki na twarzy, tak jak to mają niektórzy ludzie?
Zwykle nie ma - może troszkę, kiedy się śmieje. (Mirjana)

16. Czy widoczny jest łagodny uśmiech na Jej twarzy?
Może - raczej jest to trudna do opisania delikatność - uśmiech naturalnie z Niej emanuje. (Vicka)

17. Jakiego koloru są oczy Matki Bożej?
Oczy są cudowne! Wyraźnie niebieskie(wszyscy).

18. Duże, czy...?
Normalne - może trochę większe niż zazwyczaj (Marija).

19. Jakie są Jej rzęsy?
Normalne.

20. Jakiego koloru są Jej rzęsy?
Normalne - nie mają jakiegoś szczególnego koloru.

21. Cieńsze, czy...?
Zwykłe - normalne.

22. Jaki kształt nosa ma Matka Boża : wąski, czy...?
Ładny, mały nosek (Mirjana) - normalny, harmonizujący z twarzą. (Marija)

23. A brwi Matki Bożej?
Brwi są cieniutkie - normalne - czarne.

24. Jak jest ubrana Matka Boża?
Ubrana jest w prostą suknię.

25. Jakiego koloru jest suknia?
Jest szara - może trochę niebieskawa. (Mirjana)

26. Suknia jest obcisła czy luźna?
Luźna.

27. Dokąd sięga suknia?
Do obłoczka, na którym stoi - spada w obłoczek.

28. A u góry?
Normalnie - do nasady szyi.

29. Czy widać szyję Matki Bożej?
Widać szyję, ale suknia nie ma dekoltu.

30. Dokąd sięgają rękawy?
Do połowy dłoni.

31. Czy suknia Matki Bożej jest czymś obrębiona?
Niczym.

32. Czy Matka Boża jest czymś przepasana?
Niczym.

33. Czy zauważalne są Jej kobiece kształty?
Oczywiście! Ale żadne szczegóły. (Vicka)

34. Czy Matka Boża poza suknią nosi coś jeszcze?
Ma welon na głowie.

35. Jakiego koloru?
Jest biały.

36. Całkiem biały, czy..?
Całkiem biały.

37. Co przykrywa ten welon?
Przykrywa głowę, ramiona, plecy i boki.

38. Dokąd sięga?
Sięga do obłoczka, tak jak i suknia.

39. Czy welon przykrywa Ją z przodu?
Przykrywa Jej plecy i boki.

40. Czy welon jest grubszy niż suknia Matki Bożej?
Nie - podobny jest do sukni.

41. Czy są na nim jakieś klejnoty?
Nie ma żadnych klejnotów.

42. Czy jest czymś obrębiony?
Nie jest.

43. Czy Matka Boża ma w ogóle jakieś klejnoty?
Nie ma żadnych.

44. Na przykład na głowie lub wokół głowy?
Tak - ma na głowie koronę z gwiazd.

45. Czy zawsze ma gwiazdy wokół głowy?
Zawsze. (Vicka)

46. A kiedy pojawia się z Jezusem?
Również.

47. Ile jest gwiazd?
Jest ich dwanaście.

48. Jakiego są koloru?
Złote - złociste.

49. Czy są czymś wzajemnie połączone i czym?
Czymś są powiązane - jakby stały.

50. Czy widać włosy Matki Bożej?
Widać trochę włosów.

51. W którym miejscu?
Trochę nad czołem - pod welonem- z lewej strony.

52. Jakiego są koloru?
Czarne.

53. Czy widać uszy Matki Bożej?
Nie - nie widać, nigdy.

54. Jak to?
Ależ uszy ma przykryte welonem.

55. Na co zwykle patrzy Matka Boża podczas objawienia?
Zwykle patrzy na nas - niekiedy na coś innego, na to, co pokazuje.

56. Jak są wtedy ułożone ręce Matki Bożej?
Ręce są swobodne, rozłożone i rozluźnione.

57. Kiedy ręce trzyma złożone?
Prawie nigdy - może czasami podczas "Chwała Ojcu".

58. Porusza rękoma, gestykuluje podczas objawienia?
Nie gestykuluje, chyba że na coś wskazuje.

59. W którą stronę skierowane są dłonie?
Skierowane są zawsze w górę - palce również.

60. Czy widać paznokcie?
Widać częściowo.

61. Jakie są - jakiego koloru?
Normalnego koloru - białe jak śnieg.


62. Czy widzieliście nogi Matki Bożej?
Nie - nigdy - zawsze są przykryte suknią.

63. Na zakończenie, czy Matka Boża jest rzeczywiście tak piękna jak mówicie?
Właściwie nic ci o tym nie powiedzieliśmy - Jej piękno jest nie do opisania - to nie jest typ naszej urody - to jest coś rajskiego - coś niebiańskiego- coś, co zobaczymy dopiero w raju.


medjugorje.pl/objawienia/
---------------------------------
Quas Primas
"Zdaniem biskupa Perica, objawiająca się kobieta zachowuje się w sposób nielicujący z godnością Matki Bożej. - Często nie mówi jako pierwsza, śmieje się w dziwny sposób, znika po pewnych pytaniach i potem powraca, słucha wizjonerów i księży chcących, by zeszła ze wzgórza do kościoła, choć niechętnie - powiedział hierarcha. - Nie jest pewna jak długo będzie widoczna, pozwala niektórym wizjonerom stać na jej zasłonie, znajdującej się na ziemi; pozwala też innym dotykać jej ubrania i ciała. To naprawdę nie jest nasza Pani z Ewangelii - dodał."
Duchowny stwierdził, że wizjonerzy i tamtejsi księża manipulują tłumami wiernych, czerpiąc z tego korzyści finansowe. - Biorąc pod uwagę wszystko, co diecezjalne sądownictwo do tej pory odkryło i zbadało, w tym pierwsze siedem dni rzekomych objawień możemy powiedzieć, że objawienia Matki Bożej w Medjugorie nie nastąpiły - stwierdził biskup Ratko Peric.

-----------------------------------

Quas Primas
A te orędzia trwają i trwają i trwają...
Po prostu to, co wygaduje Gospa medjugorska jest żenujące!
--------------------------------------------
4 kwietnia 1985, Wielki Czwartek
„Drogie dzieci! Dziękuję wam, że zaczęliście więcej myśleć o chwale Bożej w swoich sercach. Dzisiaj jest dzień, kiedy chciałam przestać przekazywać wam orędzia, ponieważ niektórzy nie przyjęli mnie. Parafia uczyniła postępy i pragnę wam dawać orędzia, tak jak nigdy, gdziekolwiek to było w historii od początku świata. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
medziugorje.oredzia.net/pl/oredzia/czwartkowe-1985.html

-----------------------------------

Quas Primas
Obejrzyjcie - to tylko dwa krótkie filmiki.

Jak dla mnie - Vicka więcej mówi niż Gospa i mnie osobiście zastanawia jej zachowanie zarówno przed objawieniem jak również po objawieniu.
Jakże są one inne (rozgłos i "sława") od zachowania dzieci z Fatimy (z nikim nie rozmawiać, ukryć się, by jak najdłużej pozostać z Maryją)
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
Dla mnie dziwne jest też gwałtowne "rzucenie" na kolana, aż podłoga zaskrzypiała. Zastanawiające jest także to, że Vicka ODSTAWIA klęcznik !
Dlaczego?, bo gdyby z takim impetem została rzucona na klęcznik, to by się "biedaczka" poturbowała....

-------------------------------------------

Quas Primas
Widać, że wielu hierarchów uwierzyło w wizje medjugorskie, bo też tak głoszą.
A przecież tylko przez CHRZEST stajemy się dziećmi Bożymi.

www.youtube.com/watch
Tak więc, czy te "komentarze", które przytoczyłam nie są zastanawiające? Czy rzeczywiście w Medjugorje objawia się prawdziwa Maryja?
----------------------------------------------------
1984-1985

(...)
Ksiądz katolicki jest zakłopotanego faktem uzdrowienia prawosławnego dziecka.

„Powiedz temu księdzu, powiedz wszystkim, że to wy jesteście podzieleni na ziemi. Muzułmanie i prawosławni, z tego samego tytułu co katolicy, są równi przed moim Synem i przede mną; wszyscy jesteście moimi dziećmi. Oczywiście, wszystkie religie nie są równe, ale wszyscy ludzie są równi przed Bogiem, jak mówi święty Paweł. Nie wystarczy należeć do Kościoła Katolickiego, by być zbawionym, trzeba szanować Boże przykazania i postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Ci, którzy nie są katolikami, nie są w mniejszym stopniu stworzeniami uczynionymi na obraz Boga i przeznaczonymi do tego, by powrócić pewnego dnia do domu Ojca. Zbawienie jest dane wszystkim, bez wyjątku21. Potępieni zostają tylko ci, którzy umyślnie odrzucają Boga. Komu zostało mało dane, od tego będzie się mało wymagać. Komu zostało wiele dane, katolikom, od tego będzie wiele wymagane. To tylko Bóg, w swojej nieskończonej sprawiedliwości, jest tym, który określa stopień odpowiedzialności i wydaje osąd”.
medziugorje.oredzia.net/…/pierwsze_lata-1…

------------------------------------------------

Quas Primas
Dlaczego tak zależy Gospie, by wiedziano co się dzieje w Medjugorje?
------------------------------------
1984-1985
(...)
Mirjana przekazała to orędzie bliskiej przyjaciółce, zakonnicy.
„Wielu utrzymuje, że widzi Jezusa i Matkę Bożą i słyszy ich słowa, ale są, naprawdę, kłamcami. Jest to bardzo ciężki grzech, trzeba dużo się za nich modlić”.
„Zależy mi na tym, aby wiedziano, co się dzieje w Medziugorju. Mówcie o tym, aby wszyscy się nawrócili”.

medziugorje.oredzia.net/…/pierwsze_lata-1…

--------------------------------------

Quas Primas
A mnie uczono, że najpiękniejszą modlitwą jest "Ojcze nasz" Przecież sam Pan Jezus tak uczył.
--------------------------------------------
1983
„Najpiękniejszą z modlitw jest «Wierzę w Boga»”.
„Najważniejsze jest wierzyć”.
„Wszystkie modlitwy są dobre, jeśli odmawiane są z wiarą”.
medziugorje.oredzia.net/…/pierwsze_lata-1…

------------------------------------

Quas Primas
???
-------------------------
1983
7 stycznia 1983

Maryja zaczyna opowiadać swoje życie widzącym, którzy są przez nią zachęceni, żeby zapisywać Jej świadectwo. To opowiadanie dla Jakova trwa do kwietnia, dla Ivanki do 22 maja, dla Mariji do 17 lipca; Marija słyszy w weekendy od Matki Bożej tylko streszczenie opowiadania, na co dzień przebywa w Mostarze w szkole. Dla Vicki opowiadanie Matki Bożej trwa do 10 kwietnia 1985, Vicka zapisuje trzy zeszyty. Do dzisiejszego dnia widzący nie otrzymali pozwolenia na upublicznienie zapisanych notatek.
medziugorje.oredzia.net/…/pierwsze_lata-1…

Quas Primas
Najdziwniejsze jest to, że bardzo często Gospa nalega, aby wszyscy żyli jej orędziami.

No i ten dzień 2000 tysięcznych urodzin!
----------------
Początek sierpnia 1984
Matka Boża przekazuje, że dzień 5 sierpnia będzie jej dwutysięczną rocznicą narodzin. Mówi też:
„Księża, którzy będą spowiadali, będą mieć wielką radość tego dnia”.
Rocznica narodzin Matki Bożej poprzedzona jest trzema dniami postu i nieustannej modlitwy. Siedemdziesięciu księży spowiada nieprzerwanie, jest wiele nawróceń.
Widzący przekazują, że przez te trzy dni Matka Boża pozostaje bardzo radosna.
„Jestem bardzo szczęśliwa; czyńcie tak dalej, czyńcie tak dalej. Nadal módlcie się i pośćcie”.

5 sierpnia 1984
Radość Matki Bożej wydaje się być największa właśnie w rocznicę Jej narodzin.
„Nigdy przez całe życie nie płakałam tak z bólu, jak tego wieczoru płaczę z radości. Dziękuję wam!”
„Czyńcie tak dalej, czyńcie tak dalej, otwórzcie wasze serca, proście Boga i ja będę prosić za was”.
Spowiadający księża zaświadczyli później, że nigdy w swoim życiu nie byli tak radośni, jak właśnie tego dnia.
medziugorje.oredzia.net/…/pierwsze_lata-1…

----------------------------------------

Quas Primas
"Fruną nad ziemią". No tak, to pewnie zapowiedź przyszłej FIZYCZNEJ wędrówki przez dach, by oglądać niebo, czyściec i piekło!
Gospa nie wypowiada "Chrystus". Katolickie pozdrowienie brzmi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
---------------------------
"Szóstka widzących wraca pod wzgórze. Matka Boża daje im znak ręką, by podeszli. Widzący odważają się podejść do Niej. Potrzeba jednak trochę czasu, by pokonać odległość od podnóża wzniesienia do miejsca, gdzie stoi Matka Boża. Widzący wchodzą na wzgórze, ale jakby nie stąpają po ziemi, nie zwracając uwagi na drogę. Jakby „fruną” nad ziemią i już po krótkiej chwili znajdują się na wzgórzu, na wprost Maryi.
Matka Boża pozdrawia widzących słowami:
„Niech będzie pochwalony Jezus!”
medziugorje.oredzia.net/…/pierwsze_dni-25…

---------------------------------------

Quas Primas
No proszę! Ani w Lourd, ani w La'Salette, ani w Fatimie, żadne z dzieci nie otrzymało takiego przywileju, by chwycić dłonie Maryi.
-----------------------------------------------------
25 czerwca 1992
„Proszę was, byście zwyciężyli szatana. Bronią, którą można go zwyciężyć, jest post i modlitwa. Módlcie się o pokój, bo szatan chce zniszczyć tę odrobinę pokoju, jaką macie”.
Matka Boża ma poważną twarz, a podczas objawienia Ivanka podnosi ręce i chwyta dłonie Najświętszej Maryi Panny."

medziugorje.oredzia.net/pl/oredzia/coroczne-Ivanka.html

----------------------------------------

Quas Primas
"Handel ludźmi to poważny zarzut. Czy widzący mają z tym jakiś związek?

„Musimy rozgraniczyć widzących od ludzi, którzy faktycznie kierują tym wszystkim. Wzorcowym przykładem, o którym już kiedyś mówiłem, jest proces czarownic z Salem. Były tam dzieci, które zostały przyłapane na robieniu czegoś, czego nie powinny, a przyłapane wymyśliły historyjkę, która zaczęła żyć własnym życiem w chwili, gdy pastor orzekł, że to wszystko prawda. To samo wydarzyło się w Medjugorie. Być może te dzieciaki coś paliły, sam nie wiem co, jedno z nich miało opinię punkowca z Sarajewa, ale zostały przyłapane i zabrane do kościoła. Jozo Zovko przesłuchał je a zaznania nagrał, kaseta z nagraniem wciąż tam jest. To jasne, że im uwierzył. W pewnym momencie orzekł, że to wszystko prawda. I wtedy zaczęły się objawienia a zakon franciszkański zaręczył za ich wiarygodność. I o to tu chodzi. Trzeba też prześledzić życiorysy ludzi, którzy za tym stali, czyli franciszkanów. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, zobaczymy wiele złych rzeczy."

------------------------------------------

Quas Primas
Dla Gospy wypowiedzenie Jezus Chrystus jest nie do pomyślenia! Jezus Chrystus jest bowiem tylko jeden, a Jezusów są dziesiątki...
No i to INNE imię z początków objawień - "Błogosławiona Dziewica! "
Takie imię podała, gdy dzieci ją o to zapytały. Po kilku miesiącach zmieniła imię na "Królowa Pokoju i.... POJEDNANIA"! Teraz od lat jest już na stałe Królową Pokoju. Tylko czyjego pokoju?
--------------------------------------------------
"Tak jak każdego dnia, Pani przychodzi, pozdrawia mnie: „Niech będzie pochwalony Jezus!”, a ja Jej odpowiadam: „Na zawsze Jezus i Maryja!” Nigdy Błogosławionej Dziewicy Maryi nie widziałam piękniejszej, niż dzisiaj wieczorem."
7 maja 1985 r - medziugorje.oredzia.net/pl/oredzia/coroczne-Ivanka.html

------------------------------------------------

Quas Primas
Ta Gospa jest nie zła w swoich przesłaniach! Uważa bowiem Ivankę za najlepszego człowieka na ziemi.
Lepszego od O. PIO, św. Jana Bosco, św. Augustyna i innych świętych!
Mówi bowiem do niej (do Ivanki) takie słowa:
"Ivanko, łask, jakie otrzymałaś ty i twoi bracia, nikt dotąd na ziemi nie otrzymał!”

(7 maja 1985r)
medziugorje.oredzia.net/pl/oredzia/coroczne-Ivanka.html

--------------------------------------------

Quas Primas
Czy dalej wierzycie w prawdziwość objawień? Ten tekst jest bardzo dobry i tylko zła wola tego, który nadal uznaje te zjawienia za prawdziwe!
ps. tego NIE MA w książkach promujących te objawienia (szatańskie)
-------------------------------------------
"Czy może nam pan nakreślić tło? To ważne, by zrozumieć kontekst konfliktu między franciszkanami a lokalnym biskupem.

Istniał tam konflikt o jurysdykcję nad lokalnymi parafiami. Biskup chciał przejąć nad nimi kontrolę, franciszkanie z kolei chcieli zatrzymać je w swoich rękach. Wywiązał się spory konflikt, w wyniku którego ta cała gałąź zakonu została zasuspendowana [chodzi o hercegowińską prowincję OFM – przyp. tłum.]. Takie jest tło tych objawień. Toczyła się bitwa a franciszkanie potrzebowali czegoś by pokonać biskupa. Czy może być coś lepszego, niż Matka Boska, która staje po naszej stronie i mówi, że to my mamy rację a biskup się myli?"
PiotrM and one more user like this.
PiotrM likes this.
matikatika likes this.
Piotrze - dobra robota - jak zawsze w Twoim i m.rekinka wykonaniu.
Wielu z komentujących tutaj i na YT jest... zaczadziałych posoborowym charyzmatem, który nazywa się "sensacje XX wieku".
Dziś wielu, także tych (znam takie osoby), które uczęszczają często na Msze w tradycyjnym rycie rzymskim, są zauroczeni medjugorskimi, oławskimi, garabandalskimi, adamowymi, czy żywego płomienia objawieniami. …More
Piotrze - dobra robota - jak zawsze w Twoim i m.rekinka wykonaniu.
Wielu z komentujących tutaj i na YT jest... zaczadziałych posoborowym charyzmatem, który nazywa się "sensacje XX wieku".
Dziś wielu, także tych (znam takie osoby), które uczęszczają często na Msze w tradycyjnym rycie rzymskim, są zauroczeni medjugorskimi, oławskimi, garabandalskimi, adamowymi, czy żywego płomienia objawieniami. Sensacje górą, a rozum w kieszeni.
Medjugorje, to wyśmienita, diabelska sztuczka Lucyfera!
Zaćmione umysły milionów wiernych przy wsparciu kapłanów, równie zwiedzionych.
Przykre, ale prawdziwe.
PiotrM and one more user like this.
PiotrM likes this.
matikatika likes this.
PiotrM
Doprawdy bardzo dziwna rzecz. Ksiądz przeciw biskupowi i odwrotnie i to nie daje do zastanowienia się?

Ale ... na dzień dzisiejszy dla Watykanu Medjugorje jest problemem tylko i głównie duszpasterskim. Zaangażowanych w to jest bardzo wielu duchownych. Nie czy objawienia są prawdziwe czy nie. To zostało już powiedziane przez Kościół dawno. Główny problem to, aby zwolennicy Medjugorja nie …More
Doprawdy bardzo dziwna rzecz. Ksiądz przeciw biskupowi i odwrotnie i to nie daje do zastanowienia się?

Ale ... na dzień dzisiejszy dla Watykanu Medjugorje jest problemem tylko i głównie duszpasterskim. Zaangażowanych w to jest bardzo wielu duchownych. Nie czy objawienia są prawdziwe czy nie. To zostało już powiedziane przez Kościół dawno. Główny problem to, aby zwolennicy Medjugorja nie odwrócili się od Kościoła, żeby nie nastąpił rozłam i to jest na prawdę dużym problemem. I po co jeszcze wielu duchownych tam ciągnie z wiernymi na pielgrzymki?

Orzeczenie negatywne było. Rozróżnia się orzeczenie pozytywne i orzeczenie negatywne i w wypadku Mdejugorje, ma zastosowanie orzeczenie negatywne.

Orzeczenie negatywne - nie musi czekać, aż seria objawień się skończy. Jeżeli w czasie trwania objawień, wystąpią cechy negatywne, Urząd Kościoła jest zobowiązany to orzec, by wiernych przestrzec przed błędem i uchronić przed duchową szkodą.

A takie cechy negatywne wystąpiły już po pierwszej pozytywnej reakcji, biskup Ordynariusz wydał negatywne orzeczenie i wszystkie nastepne z Komisji były też negatywne.
Henoh
Rozłam nastąpi nie ze względu na Medjugorie tylko ze względu na odstępstwo, które szerzy się na niespotykaną dotąd skalę w Watykanie od 2013 roku!!!
jestem07 likes this.
Piotrze widzę że podział w Kościele osiągnął nie spotykany dotąd poziom co z pewnością cieszy tego który jest ojcem kłamstwa.W swoim filmie chcąc zdyskredytować te objawienia przytaczasz wypowiedź biskupa Rzymu Bergolio który wielokrotnie dawał przykłady głoszenia nauki sprzecznej z Chrystusową.Ksiądz Piotr Glass kilkukrotnie wypowiadał się pozytywnie o tych objawieniach.Czy uważasz że mógłby aż …More
Piotrze widzę że podział w Kościele osiągnął nie spotykany dotąd poziom co z pewnością cieszy tego który jest ojcem kłamstwa.W swoim filmie chcąc zdyskredytować te objawienia przytaczasz wypowiedź biskupa Rzymu Bergolio który wielokrotnie dawał przykłady głoszenia nauki sprzecznej z Chrystusową.Ksiądz Piotr Glass kilkukrotnie wypowiadał się pozytywnie o tych objawieniach.Czy uważasz że mógłby aż tak się pomylić?Ksiądz który jest egzorcystą powinien wyczuć smród szatana na kilometr.Co do samych objawień nie będę się wypowiadał przejawianie zaś pewnej nieufności i ostrożności wobec tego typu zjawisk uważam za przejaw roztropności.Nie jestem zaś przekonany co do zasadności ataku na Medjugorie .Lepiej niech w tej sprawie wypowie się kościół nie zaś świeccy.Proszę nie odbierać tego jako atak na ciebie bo robisz tu i na you tube dużo dobrej roboty Jest to raczej życzliwe podzielenie się z tobą moimi wątpliwościami.Myślę że nie jestem odosobniony w tych odczuciach.Z Panem Bogiem
PiotrM likes this.
PiotrM
Skup się dobrze na tym co mówi s.Faustyna a co robią ci z Medjugorje. I ostatnie orędzie przyziemne.
Powiem krótko, nie podważam uzdrowień czy nawróceń. Martwi mnie to dlaczego ludzie są nie posłuszni Biskupom i temu co powiedziała Kongregacja Nauki Wiary. 1 % kwasu. Na tym filmie macie 90% kwasu. Jak może Franciszkanin powiedzieć że Maryja dała na pergaminie orędzia. Skąd oni wiedzą co będzie w …More
Skup się dobrze na tym co mówi s.Faustyna a co robią ci z Medjugorje. I ostatnie orędzie przyziemne.
Powiem krótko, nie podważam uzdrowień czy nawróceń. Martwi mnie to dlaczego ludzie są nie posłuszni Biskupom i temu co powiedziała Kongregacja Nauki Wiary. 1 % kwasu. Na tym filmie macie 90% kwasu. Jak może Franciszkanin powiedzieć że Maryja dała na pergaminie orędzia. Skąd oni wiedzą co będzie w tych co jeszcze dzieci nie dostali? Ja czytam i cytuje księży.Nikt nie skupił się na minucie:18.40 do 21.54. To takie jasne. Nikt tam nie słucha co mówią biskupi! W takim właśnie duchu, nieco później doktor mistyczny św. Jan od Krzyża ostrzegał przed każdą formą wizjonerstwa w duchu pseudomistycznego iluminizmu, będącego odmianą gnostyckiego błędu. Pożądanie wizji i objawień, co może stać się rodzajem przywiązania i zniewalającego nałogu, św. Jan nazywa dziełem diabła. Pisze on, że szatan aż dygoce z radości na widok duszy przyjmującej chętnie wizje i objawienia, a może i gotowej je uprzedzać. W taki sposób podsuwa on "truciznę błędu" i odwraca od "życia z wiary", które decyduje o zbawieniu wiecznym. Kto życzy sobie wizji i objawień, na pewno popadnie w ciężkie błędy, ostrzega hiszpański mistyk i doktor Kościoła, gdzie iluminizm łatwo przeciwstawia się posłuszeństwu, zaś gnoza wizjonerstwa niszczy wiarę. Albowiem "pożądanie tych objawień otwiera drogę szatanowi, by mógł duszę oszukiwać innymi widziadłami, które umie on bardzo dobrze naśladować i przedstawiać je duszy jako dobre" (św. Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, Kraków 1995, t. II, s.11). Według św. Faustyny, szatan może okrywać się nawet płaszczem pokory, ale płaszcza posłuszeństwa nie może na siebie naciągnąć, i tu się wydaje cała jego robota (Dzienniczek, 939).www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/171 25 sierpnia 2019 Medjugorie pierwsze zdanie : "Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i dawajcie świadectwo z miłością do Królestwa Niebieskiego, aby było wam dobrze tu – na ziemi." Czy to nie dziwne zdanie? Czy celem jest aby nam było dobrze na ziemi? Czy nie jest zastanawiające, że Medjugorie przywłaszczyło sobie postać Matki Bożej z Tihaljiny (piękna figura błękitno- różowej tonacji)? Na wielu pamiątkach z Medjugorie jest wizerunek Matki Bożej, która wcale nie jest z Medjugorie. Owszem Tihaljina znajduje się koło Medjugorie ale czy to nie jest kłamstwo? Przecież przy badaniu objawień niezwykle ważne są opisy ukazującej się postaci w najdrobniejszym szczególe. A jaka jest figura Gospy? Jest to chyba jedyny wizerunek, na którym rzekoma Maryja nie jest przepasana paskiem (bardzo ważnym symbolem czystości) a jeszcze dziwniejsze jest to, że ma szarą sukienkę. Opis z przesłuchania widzących z Medjugorie jest ogólnodostępny. Z tego co wiem także nóg nie było widać. W Fatimie np. dzieci zeznały, że Maryja była boso, ponieważ dokładnie widziały Jej stopy. Wiele by można jeszcze powiedzieć... Lepiej zachować ostrożność i modlić się o dobre rozeznanie dla całego Kościoła.
Armia_Reszty and one more user like this.
Armia_Reszty likes this.
fartuszniak likes this.
Nie tyle ks. Glas, co św. Jan Paweł II uwiarygodnił Medjugorie. A św. o. Pio Garabandal, które Pan Piotr Mrotek też szkaluje. Biada!
jestem07 likes this.
jestem07 likes this.
osdamen
Co to za bzdety wymodziła ta jakaś Dorota Rafalska?
Jacy "kierownicy teologiczni" taka też analiza teologiczna zjawisk ( jakich zjawisk?)

Chyba badali i analizowali zjawiska zaćmienia teologiczno-umysłowego między sobą.

Riposta
Wybrane rodzaje błędów w publikacji Doroty Rafalskiej

1. Niewłaściwy sposób traktowania oficjalnych wypowiedzi Kościoła


a) przekraczanie kompetencji teologa i wchodzen…More
Co to za bzdety wymodziła ta jakaś Dorota Rafalska?
Jacy "kierownicy teologiczni" taka też analiza teologiczna zjawisk ( jakich zjawisk?)

Chyba badali i analizowali zjawiska zaćmienia teologiczno-umysłowego między sobą.

Riposta
Wybrane rodzaje błędów w publikacji Doroty Rafalskiej

1. Niewłaściwy sposób traktowania oficjalnych wypowiedzi Kościoła


a) przekraczanie kompetencji teologa i wchodzenie w kompetencje Kościoła

b) błędna interpretacja stanowiska Kościoła odnośnie do objawień w Medziugorju

2. Nierzetelny dobór materiałów źródłowych i literatury przedmiotu

a) opieranie się na wypowiedziach autorów, którym brak eklezjalnego zakorzenienia

b) liczne braki w odniesieniach do teologicznej literatury na temat Medziugorja

c) błędnie przyjęta klasyfikacja orędzi i powoływanie się na nieautoryzowane przez widzących wypowiedzi Gospy.

d) liczne braki odniesień do tekstów w języku chorwackim oraz brak analizy porównawczej orędzi Matki Bożej w dostępnych tłumaczeniach na języki obce.

e) wybiórcze i tendencyjne traktowanie orędzi Gospy

f) wybiórcze i tendencyjne traktowanie literatury przedmiotu

3. Błędy logiczne

a) w interpretacji orędzi

b) w interpretacji literatury przedmiotu

4. Wątpliwości co do zaistnienia błędów teologicznych

a) czy tylko katolicy będą zbawieni?

b) czy Credo nie może być nazwane modlitwą ?

c) czy składanie ofiar i zanoszenie modlitw do Maryi jest niepotrzebne?

5. Błędy rzeczowe

a) odnośnie do widzących

b) odnośnie do życia parafii (proboszczowie, modlitwy wieczorne, modlitwy pielgrzymów)

c) odnośnie do wspólnot związanych z Medziugorjem

Zamiast zakończenia

Całość opracowania: Ks. Maciej Arkuszyński

Agata Samotnik

www.medjugorje.org.pl/…/403-wybrane-rod…
osdamen
Ks. Maciej Arkuszyński w poczuciu duszpasterskiej odpowiedzialności za tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zetknęli się z książką Doroty Rafalskiej, podjął się trudu napisania recenzji jej publikacji, którą wydał w formie książkowej pt. "O objawieniach w Medziugorju. W kontekście błędów pracy Doroty Rafalskiej Medjugorje: "prawda czy fałsz?".

Jest recenzja nietypowa nie tylko ze względu na …More
Ks. Maciej Arkuszyński w poczuciu duszpasterskiej odpowiedzialności za tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zetknęli się z książką Doroty Rafalskiej, podjął się trudu napisania recenzji jej publikacji, którą wydał w formie książkowej pt. "O objawieniach w Medziugorju. W kontekście błędów pracy Doroty Rafalskiej Medjugorje: "prawda czy fałsz?".

Jest recenzja nietypowa nie tylko ze względu na jej długość (liczy 475 stron i zawiera ponadto 25 stronicowy aneks), lecz także ze względu na zastosowana przez Autora metodę badawczą. Otóż ks. M. Arkuszyński zauważył pewne nieścisłości w powoływaniu się na literaturę, z której korzystała Rafalska i postanowił sprawdzić rzetelność wszystkich przypisów odnoszących się do Medziugorja. Była to praca czasochłonna i wymagająca zakupienia odpowiedniej literatury, gdyż Autor musiał znaleźć 1.472 odwołania do cytowanych bądź tylko wzmiankowanych publikacji (liczba ta stanowi sumę przypisów zamieszczonych w czterech rozdziałach książki Rafalskiej: 253+863+135+221). "Na podstawie przeprowadzonych analiz Recenzent doszedł do wniosku, że Autorka przekracza kompetencje teologa i wchodzi w kompetencje Kościoła, gdyż wydaje orzeczenie co do nieprawdziwości tych objawień, i przestrzega katolików przed tymi niemogącymi pochodzić od Boga, niezwykłymi zjawiskami.(s. 307).
Ks. Arkuszyński podkreśla, że poważnym nadużyciem jest ta przestroga, której uzasadnienie zapisane w następnym zdaniu brzmi: A w każdym bowiem przypadku, niezależnie od tego, czy są one dziełem ludzkim czy szatańskim, zwolennicy ich autentyczności zostaną oszukani (s. 307). Przestroga ta łączy się z błędną interpretacją, której dokonuje D. Rafalska, mając na uwadze stanowisko Kościoła wobec objawień w Medziugorju.[...]

Prawda czy fałsz?
PiotrM
Powiem krótko, nie podważam uzdrowień czy nawróceń. Martwi mnie to dlaczego ludzie są nie posłuszni Biskupom i temu co powiedziała Kongregacja Nauki Wiary. 1 % kwasu. Na tym filmie macie 90% kwasu. Jak może Franciszkanin powiedzieć że Maryja dała na pergaminie orędzia. Skąd oni wiedzą co będzie w tych co jeszcze dzieci nie dostali? Ja czytam i cytuje księży.Nikt nie skupił się na minucie:18.40 …More
Powiem krótko, nie podważam uzdrowień czy nawróceń. Martwi mnie to dlaczego ludzie są nie posłuszni Biskupom i temu co powiedziała Kongregacja Nauki Wiary. 1 % kwasu. Na tym filmie macie 90% kwasu. Jak może Franciszkanin powiedzieć że Maryja dała na pergaminie orędzia. Skąd oni wiedzą co będzie w tych co jeszcze dzieci nie dostali? Ja czytam i cytuje księży.Nikt nie skupił się na minucie:18.40 do 21.54. To takie jasne. Nikt tam nie słucha co mówią biskupi!
matikatika likes this.
PiotrM
Powiem krótko, nie podważam uzdrowień czy nawróceń. Martwi mnie to dlaczego ludzie są nie posłuszni Biskupom i temu co powiedziała Kongregacja Nauki Wiary. 1 % kwasu. Na tym filmie macie 90% kwasu. Jak może Franciszkanin powiedzieć że Maryja dała na pergaminie orędzia. Skąd oni wiedzą co będzie w tych co jeszcze dzieci nie dostali? Ja czytam i cytuje księży.Nikt nie skupił się na minucie:18.40 …More
Powiem krótko, nie podważam uzdrowień czy nawróceń. Martwi mnie to dlaczego ludzie są nie posłuszni Biskupom i temu co powiedziała Kongregacja Nauki Wiary. 1 % kwasu. Na tym filmie macie 90% kwasu. Jak może Franciszkanin powiedzieć że Maryja dała na pergaminie orędzia. Skąd oni wiedzą co będzie w tych co jeszcze dzieci nie dostali? Ja czytam i cytuje księży.Nikt nie skupił się na minucie:18.40 do 21.54. To takie jasne. Nikt tam nie słucha co mówią biskupi!
www.youtube.com/watch