teologiapolityczna.pl
cedcde

23 maja. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Dz 15,7-21) W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: „Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród…