Manje od 2.153 osoba upravlja čitavim svijetom - i medijima

Na ovom svijetu 2.153 super bogataša zajedno posjeduje čak 4,6 milijardi običnih ljudi, prema britanskoj konfederaciji dobrotvornih organizacija Oxfam. Najbogatijih 1% imaju dvostruko više neto bogat…