Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
mk2017
Kiedy człowiek nie uznaje swego grzechu, zamyka się także na wiarę. Co więcej św. Augustyn mówił nawet, że „chrześcijanin świadomy swych grzechów jest jeszcze chrześcijaninem, zaś człowiek nieuważający się za grzesznika, nie może być chrześcijaninem”. Świadomość swoich grzechów pozwala nam nazywać się chrześcijanami. Bez tego nie będziemy w stanie nawrócić się i szukać przebaczenia.