01:36

Bez modliteb, z Ráje napohled, bude do 2 až 3 let pekelná poušť v ČR

Prosit Boha za 3 roky bude pozdě! Vloni platilo do 5 až 10 let, dle lesníků, ale zákon nebyl ještě změněn a lýkožrout tak nebyl dost huben, když byl zčásti chráněn.
15. září 2019 - 07:30 Smrkové porosty na Dačicku jsou jednou z nejvíce postižených lokalit, za oběť kůrovci zde padly všechny vzrostlé smrky. V oblasti už není jediný zdravý smrk starší 15 let. „Poslední smrk padl. www.prvnizpravy.cz/…/hejtmanka-stras…
Na kalamitních plochách dochází k vysokému výparu vody a ve srovnání se zdravými lesními porosty i k významnému plošnému nárůstu teplot. To vše může mít zásadní negativní vliv na vodní režim a dlouhodobě může být ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Lesníci také často pečují o malé vodní toky, jako nejdůležitější část povodí. Například Lesy ČR jsou největším správcem malých vodních …More
Na kalamitních plochách dochází k vysokému výparu vody a ve srovnání se zdravými lesními porosty i k významnému plošnému nárůstu teplot. To vše může mít zásadní negativní vliv na vodní režim a dlouhodobě může být ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Lesníci také často pečují o malé vodní toky, jako nejdůležitější část povodí. Například Lesy ČR jsou největším správcem malých vodních toků v ČR. Z důvodů propadu cen dříví již nebudou vlastníci lesů schopni financovat péči o vodní toky, kterou doposud hradili ze zdrojů z prodeje dříví. Snížení hladiny podzemní vody je již v některých oblastech jasně patrné. Rizikem odlesnění svahů je snížení schopnosti zadržení srážek a vznik povodní. Masivní dočasné odlesnění může vést i ke snížení kvality ovzduší a lokálnímu nárůstu teplot. www.lesnickavyzva.cz/mozne-dopady