Marcin Zieliński Chuckiem Norrisem polskiego pentekostalizmu.

Tekst ze strony: swietatradycja.wordpress.com/…/namaszczenie-du… Marcin Zieliński dokonuje rzeczy niemożliwej, czyli wprowadza do Kościoła będącego domem Ducha Świętego na Ziemi, "ducha świętego" …
Katechizm św. Piusa X w Składzie Apostolskim pisze:

P: Kto jest poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa?
O: Poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa są:
1. nieochrzczeni
2. jawni apostaci, heretycy, schizmatycy i ci ekskomunikowani, których należy unikać*.

* Św. Augustyn, De fide et symbolo, 21; Kodeks Prawa Kan., 87; Katechizm dla proboszczów, cz. I, r. IX, n. 9. - …More
Katechizm św. Piusa X w Składzie Apostolskim pisze:

P: Kto jest poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa?
O: Poza Kościołem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa są:
1. nieochrzczeni
2. jawni apostaci, heretycy, schizmatycy i ci ekskomunikowani, których należy unikać*.

* Św. Augustyn, De fide et symbolo, 21; Kodeks Prawa Kan., 87; Katechizm dla proboszczów, cz. I, r. IX, n. 9. - Nieochrzczony znajduje się po prostu poza Kościołem, choć przy pomocy łaski Bożej, przez miłość może on należeć do duszy Kościoła. Ochrzczony zaś przez ważne przyjęcie Chrztu zostaje przyłączony do mistycznego ciała Chrystusowego, którym jest Kościół, i to przyłączenie jest wieczne, na co wskazuje niezatarte znamię Chrztu; stąd ochrzczony zawsze w jakiś sposób należy do Kościoła, zrywając jedność wiary i współżycia przez apostazję, herezję, schizmę; może też przez najwyższą władzę kościelną, za jakiś grzech bardzo ciężki, być pozbawionym wszystkich praw, którymi się cieszą wierni, i tak zostać zupełnie wykluczonym ze społeczności wiernych. Wtedy znajduje się on naprawdę poza Kościołem, jest jednak obowiązany wrócić do Kościoła, przez zaniechanie uporu uzyskać pojednanie, a tymczasem zostaje on poddanym Kościołowi; na kształt zbiega jest on rzeczywiście poza wojskiem, ale winien wrócić do wojska, a chociaż jest pozbawiony przywilejów, które przysługują innym żołnierzom, to jednak podlega przełożonym wojskowym, którzy go mogą karać.
m.rekinek
,,Jakże może oczyścić i uświęcić wodę ktoś, kto sam jest nieczysty i nie ma Ducha Świętego. Pan mówi w Księdze Liczb: Czegokolwiek dotknie się nieczysty, nieczystym będzie. I jakże udzielający chrztu może innemu przebaczyć grzechy, skoro sam poza Kościołem swych grzechów pozbyć się nie zdoła?"
Ewelina Anna
Ewelina Anna
Dopóki za sprawą cudu naród żydowski się nie nawróci, stanowi siłę światową walczącą z Chrystusem o panowanie nad światem. O ludzkie dusze. Chrystus contra synagoga szatana. Dlatego ratunkiem dla świata jest powrót zdecydowany i bezkompromisowy do prawdziwej nauki Kościoła, bo jest tylko alternatywa czy się należy duchowo do Boga czy do szatana. Bóg ma na Ziemi jedyne autoryzowane przedstawiciels…More
Dopóki za sprawą cudu naród żydowski się nie nawróci, stanowi siłę światową walczącą z Chrystusem o panowanie nad światem. O ludzkie dusze. Chrystus contra synagoga szatana. Dlatego ratunkiem dla świata jest powrót zdecydowany i bezkompromisowy do prawdziwej nauki Kościoła, bo jest tylko alternatywa czy się należy duchowo do Boga czy do szatana. Bóg ma na Ziemi jedyne autoryzowane przedstawicielstwo: Kościół. Reszta to albo otwarci przeciwnicy albo zasadzki mające Kościół zniszczyć albo od Niego oderwać przez zepsucie i sfałszowanie Wiary. swietatradycja.wordpress.com/…/dlaczego-nie-br…
4 more comments from Ewelina Anna
Ewelina Anna
Dzielni ludzie i mądrzy ten film zrobili. Ściskam dłonie. Przy milczeniu hierarchów i gorzej - ich poparciu, wystąpić przeciwko charyzmatycznej mafii ogłupiającej masy katolików - to jest wielkie. Dziękuję Wam za fachowość i odwagę.
Ewelina Anna
Heretycy i nieczyści, skalani bałwochwalstwem w Kościele więcej mają do powiedzenia, niż katolicy. Kto weźmie deptany Kościół w obronę?
Ewelina Anna
Kościół Święty słowami Ojców, soborów i synodów potępia aktywność sekt protestanckich w Kościele, więc jak mają czelność apostaci i współpracownicy heretyków oskarżać katolików broniących się przed nimi, skarżyć tę ich obronę do kościelnych hierarchów? Za kogo mają tych hierarchów, skoro mają czelność do nich apele przeciwko katolikom pisać?
Ewelina Anna
Dowiadujemy się, że film o Zielińskim został zaskarżony do władz kościelnych. I co? Co z tym zrobią biskupi? Każą katolikom mającym Boga w sercu zamilczeć ze względu na panoszenie się heretyków w Kościele?
olek19801 likes this.
olek19801
Potępia więc Apostoł z wszystkimi złymi także tych, którzy czynią podziały, to jest schizmatyków i heretyków. Jeśli więc nie otrzymali zbawiennego chrztu w Kościele katolickim, który to Kościół jest jeden, nie mogą być zbawieni, lecz z cielesnymi zostaną potępieni na sądzie Chrystusa Pana.„
PiotrM and one more user like this.
PiotrM likes this.
Ewelina Anna likes this.
Ewelina Anna
olek19801 likes this.
Ewelina Anna
Abp Lenga nakrył polski KEP w locum discretum:

www.youtube.com/watch
olek19801 likes this.
2 more comments from Ewelina Anna
Ewelina Anna
Cyprian z Kartaginy pojechał po bandzie.
lomax and one more user like this.
lomax likes this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.