Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

MOR BUDE VYPUSTENÝ NA SVET,RUKAMI TÝCH,KTORÍ SLÚŽIA ANTIKRISTOVI!!

Laudetur Jesus Christus. Anjel smrti prejde zemou. Tí,ktorí nebudú označení,ako praví Boží..budú trpieť,pretože nechceli prijať Božiu Pravdu a včas sa nekajali...a neprosili Všemohúceho Boha o …
ľubica
už sa stalo.... 🙏 jazdec na čiernom koni sa spomína v ZJV Jn...