vi.news
70

Hồng Y Müller: Francis "không phải dị giáo" - Ngài là "chính thống"

Hồng Y Gerhard Müller đã lặp lại lý thuyết bất khả thi của mình, theo đó Giáo hoàng Francis là nạn nhân của những người mà ông luôn giữ bên mình. Müller nói với tạp chí đưa tin giả, phản Công giáo, …