blogspot.com

Niepokalana Dziewica Maryja Współ-Odkupicielka rodzaju ludzkiego.

ZE SKARBNICY WIEDZY TEOLOGICZNEJ STUDIUM DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA, DOKTORA ANIELSKIEGO KS. JAN DOMASZEWICZ ––––––––