vi.news
65

Franics "có trách nhiệm về những hành vi ghê tởm" - Tổng Giám mục Viganò

Tại Hội nghị Amazon có "các nghi thức ngoại đạo kỳ lạ và phạm thánh", Tổng Giám mục báo tin, Carlo Maria Viganò, viết trong một bức thư được đăng trên LifeSiteNews.com (ngày 21 tháng 10). Những …