lt.news
26

Pranciškus pasižymi rekordiška logorėja

Popiežiškosios enciklikos nuo 1878-ųjų iki 1978-ųjų apėmė maždaug nuo 4 tūkst. iki 10 tūkst. žodžių. Popiežiaus Pranciškaus enciklikos vidutiniškai pasižymi 30 tūkst. žodžių apimtimi (apskritai …