vi.news
44

L'Osservatore Romano đề xuất chủ nghĩa tôn giáo thay vì "Học thuyết cứng nhắc"

L'Osservatore Romano của Tòa thánh Vatican, người đã biến thành thứ chống Công giáo điên cuồng, đã xuất bản một cuộc phỏng vấn ngày 11 tháng 9 với nhà tuyên truyền của Columbus, Alfredo Ferro Medina,…