vi.news
220

Thủ tướng Asinine, "Đừng nói đến nhân loại, mà phải là con người"

Gần đây, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ngắt lời một phụ nữ khi cô đang nói chuyện với ông tại trường Đại học MacEwan. Cô nói với Trudeau rằng "tình mẫu tử là tình yêu sẽ thay đổi tương lai của …