Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Prorok naszych czasów. Bóg zapłać!
POHENIX
TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA NIŻ LUDZI
WSZYSTKIE NAKAZY - ZAKAZY ZAWARTE SĄ W SŁOWIE BOŻYM - PIŚMIE ŚWIĘTYM... KTO ODRZUCA NAUKĘ BOGA MUSI CZERPAĆ WIEDZĘ OD DIABŁA..