1

Sensacyjny list Sanhedrynu wzywający Arabów do przyjęcia ich roli w Trzeciej Świątyni

Sensacyjny list Sanhedrynu wzywający Arabów do przyjęcia ich roli w Trzeciej Świątyni