vi.news
92

Phản đối: Hồng Y Marx còn tệ hơn các Giám mục tồi tệ khác

Hồng Y Reinhard Marx của Munich còn "tệ" hơn các giám mục "tồi tệ" khác, John Henry Westen của LifeSiteNews.com nói. Nói chuyện tại "Acies ordata" vào ngày 18 tháng 1 tại Munich (video bên dưới), …