PŮJDOU JAKO OVCE NA PORÁŽKU, NA CESTU DO ZÁHUBY

Má vroucně milovaná dcero, největší zrada mých milovaných, věrných stoupenců – těch, kteří budou vždy pevní v Pravdě – přijde od následovníků v mé církvi, kteří podlehnou velkému podvodu. Tak mnoho…
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Monika G likes this.