Kandidáti diakonátu a kandidáti kňazstva prijmú v týchto dňoch svätenia

Bratislava 7. júna (TK KBS) Kandidáti diakonátu a kandidáti kňazstva prijmú v najbližších dňoch v jednotlivých diecézach svoje svätenia. TK KBS pri tejto príležitosti prináša ich prehľad. -----------…
artep likes this.
pokorny
Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.

Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej milosti na našich duchovných pastierov.

Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše posvätenie.

Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje srdcia k Tebe.


Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje sväté slovo.

Žehnaj ich, keď v kňazskom úrad…
More
Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.

Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej milosti na našich duchovných pastierov.

Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše posvätenie.

Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje srdcia k Tebe.


Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje sväté slovo.

Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade pracujú pre spásu nesmrteľných duší.

Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi podľa Tvojho Božského srdca.

A až raz prídeš súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu večného života. Amen.


(visnove.fara.sk/index.php/rok-kazov/modlitby)
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes this.
Kallistratos likes this.
pokorny likes this.