Filofej
1619

Boh nenechá bez trestu vzburu

Skrytá nenávisť voči Mojžišovi naplnila srdcia niektorých Izraelitov.Načele vzbury stál schopný a vplyvný muž Kórach.Bol z pokolenia Léviho,z Kehátovho rodu a Mojžišov bratranec.Určitý čas sa snažil …More
Skrytá nenávisť voči Mojžišovi naplnila srdcia niektorých Izraelitov.Načele vzbury stál schopný a vplyvný muž Kórach.Bol z pokolenia Léviho,z Kehátovho rodu a Mojžišov bratranec.Určitý čas sa snažil iba skryte,no neskôr sa pokúsil otvorene zvrhnúť Mojžiša a to spolu s ďalšími vplyvnými mužmi.Koniec Kóracha a jeho prívržencov bol hrozný.Pohltila ich zem.
Filofej
Koracha a tých,čo ho vo vzbure proti náboženskej autorite nasledovali,stihol hrozný trest.
Boh varuje pred vzburou,uvedomte si to tí,čo nasledujete vodcov vzbury proti pápežovi.
VEĎ VZBURA JE HRIECHOM AKO ČARODEJNÍCTVO...(Sam 15,23)
pokorny likes this.