vi.news
64

Đức Hồng Y Burke: Thật "khó khăn" để phủ nhận rằng Benedict đã từ chức

Để chống lại những nghi ngờ rộng rãi về tính hợp lệ của việc từ chức của Benedict XVI, LifeSiteNews.com đã nói chuyện vào ngày 14 tháng 2 với Hồng Y Burke. Nguồn gốc của những nghi ngờ là chính Bene…