nl.news
99

Curia-"hervorming" zal "superdicasterie" creëren, en dus de Congregatie voor de Geloofsleer verder …

De "hervorming" van de Romeinse Curia zal leiden tot de oprichting van een nieuwe "superdicasterie" voor de Evangelisatie, waardoor de positie van de Congregatie voor de Geloofsleer verder wordt …