ako reakcia na toto lživé 13.9.2019 Vassula Ryden píše varovný list pre skupiny TLIG, ktorí ohovárajú pápeža dávam sem: KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY OBEŽNÍK ADRESOVNÝ PREDSEDOM BISKUPSKÝ…More
ako reakcia na toto lživé 13.9.2019 Vassula Ryden píše varovný list pre skupiny TLIG, ktorí ohovárajú pápeža
dávam sem:
KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY
OBEŽNÍK ADRESOVNÝ PREDSEDOM BISKUPSKÝCH KONFERENCIÍ OHĽADOM SPISOV A ČINNOSTI PANI VASSULY RYDÉN
www.kbs.sk/…/obeznik-vassula…
kbs.sk
ľubica
61

Katolicka cirkev na Slovensku

Officiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Mates5485
Peter(skala)

Ty sa nikdy nepoučíš aj ostatní !!!!!
ľubica
peter skala nie je knaz...
Mates5485
Som sa zľakol :)
Mates5485
Ja sa čudujem,že to dávajú na gloriu.tv,keď jasné sa už vyjadrila k tomu katolícka cirkev na Slovensku.
2 more comments from Mates5485
Mates5485
Vidíš Ľubka,že mnohí sú totálne slepí a hluchí neotvoria uši a oči tým pádom neprijmú pravdu a nenásluchajú svätému pravému Bohu a Pravej Panny Márii. Ďalší chcem podotknúť,keď je peterskala naozaj kňaz keď som sa dozvedel ževraj,že ako môže toto podporovať a veriť takým svinstvam a falošným posolstvom a zjaveniam tak to musí byť riadne svetský človek oklamaní diablom nehovoriac ostatní nie len …More
Vidíš Ľubka,že mnohí sú totálne slepí a hluchí neotvoria uši a oči tým pádom neprijmú pravdu a nenásluchajú svätému pravému Bohu a Pravej Panny Márii. Ďalší chcem podotknúť,keď je peterskala naozaj kňaz keď som sa dozvedel ževraj,že ako môže toto podporovať a veriť takým svinstvam a falošným posolstvom a zjaveniam tak to musí byť riadne svetský človek oklamaní diablom nehovoriac ostatní nie len na glorii.tv,ale po celom svete. Veľké odpadlíctvo nastalo.
apredsasatoci likes this.
Mates5485 likes this.
ľubica
„Mnohí biskupi, kňazi rehoľníci a laici sa obracajú na túto kongregáciu s prosbou o smerodajný úsudok o pôsobení vo Švajčiarsku žijúcej Vassuly Rydénovej, ktorá po celom svete šíri svoje slová a spisy ako údajne zjavené nebom. Pozorné a objektívne skúmanie touto kongregáciou s úmyslom ‚preskúmať duchov, či sú z Boha’ (por.1 Jn 4,1), okrem pozitívnych aspektov ukázalo aj celkový obraz podstatných…More
„Mnohí biskupi, kňazi rehoľníci a laici sa obracajú na túto kongregáciu s prosbou o smerodajný úsudok o pôsobení vo Švajčiarsku žijúcej Vassuly Rydénovej, ktorá po celom svete šíri svoje slová a spisy ako údajne zjavené nebom. Pozorné a objektívne skúmanie touto kongregáciou s úmyslom ‚preskúmať duchov, či sú z Boha’ (por.1 Jn 4,1), okrem pozitívnych aspektov ukázalo aj celkový obraz podstatných prvkov, ktoré treba vo svetle katolíckej viery považovať za negatívne. Odhliadnuc od toho, že treba hľadieť na podozrivý charakter spôsobu, akým sa tieto zjavenia dejú, je potrebné vyzdvihnúť aj niektoré doktrinálne omyly v nich obsiahnuté:

Okrem iného sa hovorí dvojzmyselným spôsobom o osobách Najsvätejšej Trojice. To zasahuje tak ďaleko, že sa zamieňajú mená a funkcie božských osôb. V týchto údajných zjaveniach sa ohlasuje hroziaca vláda Antikrista v rámci Cirkvi. Prorokuje sa rozhodný a slávny zásah Boha, ktorý ešte pred definitívnym príchodom Krista zriadi na Zemi éru pokoja a blahobytu. V najbližšej budúcnosti sa očakáva Cirkev, ktorá by bola akýmsi pan-kresťanským spoločenstvom v protiklade k náuke Cirkvi.
Skutočnosť, že v neskorších spisoch Rydenovej sa tieto omyly už neobjavujú, je znamením, že u údajných ‚nebeských posolstvách’ ide iba o plody súkromných meditácií.
Pani Rydénová, ktorá má zvyčajne účasť na sviatostiach Katolíckej cirkvi, hoci je grécko-pravoslávna, vyvoláva nemalé počudovanie. Zdá sa, že sa stavia nad každú cirkevnú jurisdikciu a úpravy cirkevného práva a spôsobuje fakticky ekumenický zmätok, ktorý vyvoláva u nemálo hodnostárov, duchovných a veriacich jej vlastnej cirkvi nevôľu, lebo nerešpektuje disciplínu cirkvi.
Vzhľadom na to, že napriek niektorým pozitívnym aspektom majú aktivity Vassuly Rydénovej negatívne účinky, kongregácia žiada, aby biskupi zasiahli a veriacich primerane informovali a nedovolili šírenie jej ideí.
Všetkých veriacich vyzýva, aby jej spisy nepovažovali za nadprirodzené a aby vieru, ktorú Pán Cirkvi zveril, zachovali čistú.“
Mates5485 likes this.