vi.news
27

Giáo hoàng Francis, "Làm người đồng tính không phải là một vấn đề"

Maike Hickson (Twitter, ngày 14 tháng 5) đã nhận được một tin nhắn văn bản, từ một luật sư vô danh, có khả năng là đồng tính mà Francis đã tiếp trong một buổi nói chuyện riêng tư, gửi cho Frédéric …