borgan
86

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Tylko Bóg JEST?

39. Tylko Bóg JEST? Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, czym są i co posiadają, Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości. On jest „TYM, KTÓRY JEST", bez początku i …