borgan
53

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego potrzebne są formuły wiary?

31. Dlaczego potrzebne są formuły wiary? Formuły wiary są potrzebne, ponieważ pozwalają nam wyrażać i przekazywać wiarę, celebrować ją we wspólnocie, przyswajać ją sobie i coraz bardziej nią żyć, …