10:26
Misko3
80

Farar Timkovic v pastoracii 117 Choroby cez Eucharistiu 2019

Rímskokatolícki kňazi na východnom Slovensku sa vysmievajú z gréckokatolíckych veriacich, že sa u gréckokatolíkov nehygienicky olizuje lyžička pri sv. príčastí (prijímaní). Obedovať sa dá s príborom …More
Rímskokatolícki kňazi na východnom Slovensku sa vysmievajú z gréckokatolíckych veriacich, že sa u gréckokatolíkov nehygienicky olizuje lyžička pri sv. príčastí (prijímaní). Obedovať sa dá s príborom a aj s holými rukami. Čo je hygienickejšie? Určite jedenie lyžičkou je hygienickejšie ako rukou. Určite je hygienickejšie “olizovať" lyžičku ako ruku. U rímskokatolíkov sa sv. prijímanie podáva rukou…, u gréckokatolíkov lyžičkou… Kto je naozaj “hygienickejší”?
Sv. príčastie, to je živý Hospoď Boh Isus Christos, ten pri dotyku nie prenáša choroby (ak by tomu tak bolo, tak by Hospoď Boh neexistoval), ale naopak uzdravuje. Dôkazom toho pre daných rímskokatolíckych kňazov môže byť rímskokatolícke pútnické miesto Lurdy. Na danom mieste, kde sa zjavovala Presvätá Bohorodička nikdy nedochádza k uzdravenia pri kúpaní sa vo veľmi chladnej vode jaskyne, ale VŽDY pri prijímaní Božej Eucharistie. Uzdravuje totiž nie Panna Mária, ale Isus Christos na príhovor Prečistej Divy Mariji.
Pozor však, sv. apoš…More