lv.news
60

Burke un Šneiders uzsāk krusta karu: sešas Amazones kļūdas

Kardināls Raimonds Burke un bīskaps Atanācijs Šneiders ir izdevuši [citu] astoņu lappušu deklarāciju pret sešām “nopietnām teoloģiskām kļūdām un ķecerībām” Amazones sinodes darba dokumentā. Viņi aici…