Anton Čulen
41977

Otvorený list Doc. J. Dudáša z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi M. Fikarovi …

Otvorený list Doc. J. Dudáša z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi M. Fikarovi vo veci: „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ „Doba …More
Otvorený list Doc. J. Dudáša z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi M. Fikarovi vo veci: „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“
„Doba po roku 1989 je úrodná na idiotov ovenčených profesorskými a docentskými titulmi“.
Smernica rektora „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ – odraz súčasnej totality?
Smernica vydaná rektorom STU „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ už názvom zaváňa totalitarizmom a evokuje spomienky na socialistické časy a vtedajší spôsob fungovania. Vyvolala zároveň veľkú odozvu v akademickej obci a my vám dnes prinášame otvorený list Doc. Ing. Jána Dudáša DrSc z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi Prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi DrSc., ktorý smernicu vydal, v ktorom Doc. Dudáš reaguje v širších súvislostiach na dianie na dnešných vysokých školách.
Pán rektor M. Fikar,
ste rektorom mojej Alma mater, …More
Anton Čulen
warez likes this.
warez
iba jednu veľkú chybu má pán Ing v liste. Hľadanie pravdy nie je doménou osvietenstva. Naopak to bolo prvé, čo začalo pravdu skresľovať. Akademické vzdelávanie a hľadanie pravdy priniesol už univerzitný rozkvet STREDOVEKU. áno - dobre čítate - ten nenávidený a toľkými opľúvaný stredovek. Ozajstná doba svetla a pravdy.