Książka Ratzingera i Saraha: Franciszek był "naprawdę zdenerwowany", "walnął pięścią w stół"

Błędem jest wierzyć, że każdy ma obowiązek wypowiadać się przeciwko Franciszkowi, powiedział Michael Matt 18 stycznia w Monachium na konferencji Acies Ordinata. Matt wezwał do „inteligentny opór” (
olek19801
Dziś rewolucją jest mówienie Prawdy. I tego się trzymajmy. Kościół przetrwa tylko w prawdzie.

Fałszerzom nauki Chrystusowej mówimy:NIE!

Fałszywym prorokom: NIE!
Fałszywemu ekumenizmowi: NIE!
Fałszywemu miłosierdziu: NIE!
Fałszywej pobożności: NIE!
Wszelkiemu fałszerstwu: NIE!
MariaWilczynska and 4 more users like this.
MariaWilczynska likes this.
Armia_Reszty likes this.
Mbuckop likes this.
woj_tek likes this.
Mark0S likes this.
Franciszek często się denerwuje, gdy to głosu dochodzą tradycyjne normy wiary katolickiej.
MariaWilczynska and 2 more users like this.
MariaWilczynska likes this.
Armia_Reszty likes this.
Mark0S likes this.