Franjina ceremonija bila je "poganska" i "primitivna" - kardinal

Ceremoniju s "poganskom" Pachamamom s Franjom u vatikanskim vrtovima trebalo je "u potpunosti izbjeći", prema umirovljenom kardinalu Caracasa Jorgeu Urosi Savinu. Za AciPrensa.com (21. listopada) …