vi.news
25

Hồng Y Vatican: Nhiều cáo buộc lạm dụng "không đúng sự thật"

Nhiều báo cáo lạm dụng tình dục chống lại các linh mục là "không đúng sự thật", Hồng y hiện đại của Giáo triều, João Braz de Aviz, nói tại buổi họp mặt các tôn giáo ở Paraguay vào ngày 10 tháng 7. …