Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Naplňuje se Třetí fatimské tajemství.

Aj keď je tento článok,ktorý určite viacerí čítali aj podávali skorej než ja na túto stránku nielen príspevkom,ale aj komentárom musím ho tu dať ešte raz lebo je veľmi dôležitý a potrebný pre dnešnú …
apredsasatoci
západniar
Neviem, ale viem že trpím čoraz väčším odporom k ľuďom medzi ktorými musím žiť a pracovať, a už ma z mojej trpkosti nemôže vyliečiť nič.
Miluj blížneho ako seba samého.
apredsasatoci
BDEJTE! SKUMAJTE!
Hlavne nezabudni svoju pozornosť upriamiť na seba. Aj iní hovorili Pánu Ježišu: Pána, Pane.... a nie sú s ním v nebi. 😇
ekans
želBohu JP II dláždil tomuto heretikovi cestu
ekans
co to melete @Tomislav vy chcete aby šli duše do pekla s vámi? když tak Ježíš Kristus a Blahoslavená Panna Maria
Mates5485
Však antikrist všetko zatajuje a klame čo tu spomínate jeho on pravdu nehovorí. Po ďalšie je to satan Boží nepriateľ ( padli anjel )
Samson1
www.stjoseph.cz/g103.html
K nejzávažnějšímu zjevení došlo zrána 2. února 1634. Matka Mariana dlela na modlitbách před svatostánkem a náhle zhaslo věčné světlo před oltářem. Když chtěla světlo opět zapálit, zjevila se Matka Boží a vyložila jí pět symbolických významů tohoto úkazu. Za prvé, vyjadřuje rozšíření herezí na konci devatenáctého a počátku dvacátého století, které způsobí, že v temnotě …More
www.stjoseph.cz/g103.html
K nejzávažnějšímu zjevení došlo zrána 2. února 1634. Matka Mariana dlela na modlitbách před svatostánkem a náhle zhaslo věčné světlo před oltářem. Když chtěla světlo opět zapálit, zjevila se Matka Boží a vyložila jí pět symbolických významů tohoto úkazu. Za prvé, vyjadřuje rozšíření herezí na konci devatenáctého a počátku dvacátého století, které způsobí, že v temnotě nemravnosti pohasne v duších cenné světlo víry. Za druhé, zhasnutí světla poukazuje na úpadek řeholních společenství, která budou v té době tonout ve zmatku. Mnoho povolání bude zmařeno špatnou formací. "Třetím důvodem, proč zhaslo světlo," říká Matka Boží, "je atmosféra těchto časů prosycená duchem nečistoty, která jak ohavná povodeň zaplaví všechna veřejná místa do té míry, že stěží bude ještě nalézt panenskou duši. Čtvrtou příčinou jsou zednářské sekty, které se infiltrují do všech společenských vrstev a s ďábelskou vychytralostí rozšíří své bludy v rodinách, aby zničily především morálku dětí. V těchto nešťastných časech zlo udeří nebývalou silou na dětskou nevinnost. Následkem toho budou nová kněžská povolání ztracena." A konečně pátým důvodem, proč zhasla lampa v klášteře, je lhostejnost vlivných osob Církve, které budou nečinně přihlížet jejímu rozkladu. "Nepoužijí ve shodě s Boží vůlí svou moc k válce se zlem či k obnově víry. A tak lidé postupně zlhostejní v prosbách k Bohu, přijmou ducha zla a poddají se dychtivě všem způsobům hříchu." To, že tento postoj církevní hierarchie bude zdrojem trestů, které sešle Boží spravedlnost, je obsahem pozdějšího zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova matce Marianě. Stalo se tak v jejich posledních letech života, kdy často trpěla nemocemi a všechno své utrpení obětovala za Církev, především Církev dvacátého století........
Dále ve zjevení. 1/ aby Bůh ukončil tuto dobu 2/ Aby dal církvi preláta, který obnoví Ducha kněžství , skrze ně Církev a následně svět. Předpovězení Vítězství Panny Marie.
VŠE, CO SE DĚJE NA SVĚTĚ JE DÍLEM ZEDNÁRŮ, KTERÉ PRONIKLO DO VŠEHO.
Já nemám rád zednáře, masony. 😡
Tomislav
Pravda jistě zvítězí, ale bez lásky se stane břemenem.
apredsasatoci
Srdce má boli, keď vidím, že svätý otec je modlosluzobnik. Slobodná vôľa nepustí. Ja ho nenutim ísť do pekla. Jeho rozhodnutie rešpektuje sa Boh. Koho za to všetko obvinime? Nebojme sa súdnosti!
apredsasatoci
Aj to je Pravda. Ako je aj Pravda, aby sme SKÚMALI, a dávali si POZOR, KTO NA NAS STAVIA! To sú Božie Slova, nie moje. BLAHOSLAVENI MILUJUCI PRAVDU!
PRAVDA TA OSLOBODI!
BernadettaJaMalinka
@Tomislav ty žiješ v pekle? Všetci bez Krista tam smerujú ale ak si uveril Ježišovi, tak si sa musel z tej cesty do pekla obrátiť a musíš kráčať po úzkej ceste do neba, predsa..
Iba ak stále pachas smrteľne hriechy, tak si naozaj na ceste do pekla..
ekans
ekans
vy jste znal osobně Znojemského převora Zemka?
Tomislav
Nesuďte, a nebudete souzeni. Žehnejte, a neproklínejte.
apredsasatoci
Ale Pravdu povedať môžeme, či musíme.
ekans
Za druhé, zhasnutí světla poukazuje na úpadek řeholních společenství, která budou v té době tonout ve zmatku. Mnoho povolání bude zmařeno špatnou formací.
apredsasatoci
...bude jim povolena jejich „latina“, jejich „mše“, ale jen za podmínky, že zůstanou ve společenství s Oficiální církví, tedy s odpadlickou církví Říma. Bude jim uložena věrnost k odpadlickému papeži, jehož církev tvoří součást velké ekumenické církve, která sjednocuje všechna náboženství.
Mates5485
Mates5485
Toto sa presne deje spájanie falošných siekt a falošných náboženstiev do jedného spolku pod vedením Vatikánu a Ríma na čele s heretickým a falošným františkom bergoliom. Rím a Vatikán odpadne od viery a stane sa sídlom pre antikrista.