Írske posolstvá sú Kniha Pravdy, predpovedaná kniha z Biblie..

366. Poselství Ježíše ze dne 5. března 2012 v 15:30. KNIHA PRAVDY JE ODHALOVÁNA TOBĚ, SEDMÉMU POSLU ČASŮ KONCE Má vroucně milovaná dcero, přicházím dnes, abych tě utěšil v tomto čase útrap…
zaba likes this.