vi.news
27

Đức, Các giáo xứ được điều hành bởi các linh mục trở thành "ngoại lệ"

Giáo phận Magdeburg, Đức, tuyên bố rằng các giáo xứ do các linh mục điều hành trong một thời gian không xa, sẽ trở thành ngoại lệ của Hồi, tạp chí của giáo phận Moment viết. Giáo phận đã giảm lượng …