Francis Pun Tidak Menyerang “Refomasi”-Nya

"Ini merupakancerita yang tidak masuk akal yang dipastikan bahawa refomasi Francis telah gagal, khususnya dalam bab kewangan.” Kata-kata ini keluar daripada kardinal tidak ternama Francis dan telah …