Znany jest tekst z Katakumb: rozgrzana "teologia wyzwolenia"

Tekst z katakumb został podpisany (film poniżej) przez większość delegatów na Synod Amazonii i opublikowany na IlSismografi.blogspot.com. Zawiera on 15 punktów i jasno dowodzi, że starzejący się …
...i nie będzie letnich...
jeno zimni i gorący...
marcys.td
Odszczepieńcy, kościół szatana. ..No ale tak przecież przeczuwaliśmy. Rentrons a Tradition!