JUDASZE Z SEJMU !

NIE PRZYJĘLIŚCIE MATKI BOŻEJ, ANI KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTYSA !

ODRZUCILIŚCIE ŁASKI JAKIE MOGLIŚCIE OTRZYMAĆ ZA POŚREDNICTWEM TYCH DARÓW !!

DALIŚCIE ŚWIADECTWO SOBIE CZYNAMI WASZYMI !


WSZYSTKIE ANTYBOŻE PRAWA JAKIE UCHWALACIE - OBRÓCĄ SIĘ PRZECIW WAM...

KREW POLSKICH DZIECI PŁYNIE NA WASZE DUSZE..


BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD POLSKĄ, …More
JUDASZE Z SEJMU !

NIE PRZYJĘLIŚCIE MATKI BOŻEJ, ANI KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTYSA !

ODRZUCILIŚCIE ŁASKI JAKIE MOGLIŚCIE OTRZYMAĆ ZA POŚREDNICTWEM TYCH DARÓW !!

DALIŚCIE ŚWIADECTWO SOBIE CZYNAMI WASZYMI !


WSZYSTKIE ANTYBOŻE PRAWA JAKIE UCHWALACIE - OBRÓCĄ SIĘ PRZECIW WAM...

KREW POLSKICH DZIECI PŁYNIE NA WASZE DUSZE..


BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD POLSKĄ, NIE KARZ PEŁNIĄ GNIEWU SWEGO ZA KREW NIEWINNYCH..
..
ks. Prałat Jankowski

,,Ateiści, libertyni, liberałowie, masoni i postkomuniści zdominowali Europę i Polskę. Systematycznie niszczą niepotrzebny im Kościół Rzymsko - Katolicki. Każdy prawdziwy, rzetelny katolik świadomy swego miejsca wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec swojej Ojczyzny i wobec swego środowiska - to ich wróg. Planowo niszczą więzy rodzinne i poczucie patriotyzmu. Dużą …
More
ks. Prałat Jankowski

,,Ateiści, libertyni, liberałowie, masoni i postkomuniści zdominowali Europę i Polskę. Systematycznie niszczą niepotrzebny im Kościół Rzymsko - Katolicki. Każdy prawdziwy, rzetelny katolik świadomy swego miejsca wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec swojej Ojczyzny i wobec swego środowiska - to ich wróg. Planowo niszczą więzy rodzinne i poczucie patriotyzmu. Dużą część naszego społeczeństwa zepchnęli na margines życia, pozbawiając pracy, domów, mieszkań, możliwości kształcenia i korzystania z dóbr kultury. Trwa planowa produkcja bezrobotnych i bezdomnych niewolników ekonomicznych bez środków do życia. Miliony dzieci, kobiet i mężczyzn, emerytów, rencistów - żyje w skrajnej nędzy, poniżej minimum biologicznego. Pozostali - w obawie przed losem tych nieszczęśników -w rytm niewolniczej pracy, od rana do nocy - gonią za pieniądzem.

Jedynym Bożkiem staje się Mamona. W przewrotny sposób ludzie, partyjne kliki spod znaku SLD, czy Platformy Obywatelskiej działają jak masoni. Wykorzystując media sterowane przez Adama Michnika i Jerzego Urbana oraz media uzależnione w 100% od kapitału zagranicznego, a nawet wykorzystując prostactwo i prymitywizm ludzi władzy - atakują Kościół Katolicki, ludzi i instytucje z nim związane, atakują religię, księży i chrześcijańskie wartości moralne.


Jednocześnie świadomie i celowo propagują narkomanię, alkoholizm, rozpustę, aborcję, pogardę dla wartości narodowych i chrześcijańskich, dla europejskich norm kultury opartej na klasycznych wzorcach greckich, rzymskich, chrześcijańskich, wreszcie - zbrodniczo propagują masową eutanazję.

Quo vadis? Dokąd idziesz świecie współczesny, świecie bez Boga, bez Kościoła, bez religii, bez Ojczyzny, bez honoru, bez norm moralnych. Świecie ateistów i masonów! Dokąd idziesz świecie z kultem siły, przemocy i pieniądza?,,


ojczyzna.pl/ARTYKULY/JANKOWSKI-ks-pr…
3 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
JUDASZE Z SEJMU !

NIE PRZYJĘLIŚCIE MATKI BOŻEJ, ANI KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTYSA !

ODRZUCILIŚCIE ŁASKI JAKIE MOGLIŚCIE OTRZYMAĆ ZA POŚREDNICTWEM TYCH DARÓW !!

DALIŚCIE ŚWIADECTWO SOBIE CZYNAMI WASZYMI !


WSZYSTKIE ANTYBOŻE PRAWA JAKIE UCHWALACIE - OBRÓCĄ SIĘ PRZECIW WAM...

KREW POLSKICH DZIECI PŁYNIE NA WASZE DUSZE..


BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD POLSKĄ, …More
JUDASZE Z SEJMU !

NIE PRZYJĘLIŚCIE MATKI BOŻEJ, ANI KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTYSA !

ODRZUCILIŚCIE ŁASKI JAKIE MOGLIŚCIE OTRZYMAĆ ZA POŚREDNICTWEM TYCH DARÓW !!

DALIŚCIE ŚWIADECTWO SOBIE CZYNAMI WASZYMI !


WSZYSTKIE ANTYBOŻE PRAWA JAKIE UCHWALACIE - OBRÓCĄ SIĘ PRZECIW WAM...

KREW POLSKICH DZIECI PŁYNIE NA WASZE DUSZE..


BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD POLSKĄ, NIE KARZ PEŁNIĄ GNIEWU SWEGO ZA KREW NIEWINNYCH..
NARÓD, KTÓRY ZABIJA WŁASNE DZIECI JEST NARODEM BEZ PRZYSZŁOŚCI - JAN PAWEŁ II

www.google.pl/search
.
Teresa45 likes this.
Wszechmogący wieczny Boże, w którego ręku są władze wszystkich królów i prawa wszystkich narodów:

racz wejrzeć łaskawie ku wspomożeniu wiernych katolików w Polsce, aby narody kacerskie i schizmatyckie, które w swej dzikości i okrucieństwie ufność pokładają, potęgą Twej prawicy pokruszone, Kościół Twój święty i wierne jego dzieci prześladować i gnębić poprzestały!
hawaii likes this.
pawelwarz likes this.
Ks. Stanisław Małkowski:

-Różna była postawa obu ukrzyżowanych na Kalwarii złoczyńców –
jeden krzyż i wiarę odrzucił, drugi przyjął.

Odtąd świętość otrzymuje się jako dar poprzez zaufanie, nieskończone Boże miłosierdzie płynące z Krzyża, który dzięki ofierze i Krwi Chrystusa przemienia się z drzewa śmierci i hańby w drzewo życia i chwały.

Wraz z Dobrym Łotrem wielbimy paschalne zwycięstwo …
More
Ks. Stanisław Małkowski:

-Różna była postawa obu ukrzyżowanych na Kalwarii złoczyńców –
jeden krzyż i wiarę odrzucił, drugi przyjął.

Odtąd świętość otrzymuje się jako dar poprzez zaufanie, nieskończone Boże miłosierdzie płynące z Krzyża, który dzięki ofierze i Krwi Chrystusa przemienia się z drzewa śmierci i hańby w drzewo życia i chwały.

Wraz z Dobrym Łotrem wielbimy paschalne zwycięstwo Chrystusa.

Krzyż jest znakiem wspólnoty i pojednania, ale i znakiem podziału, czego jesteśmy świadkami w Polsce:


wierni Krzyża bronią i przy nim się modlą, niewierni bluźnią i z Krzyżem walczą.-
Miejmy nadzieję, że powróci jako hymn Polski:

BOGURODZICA


www.youtube.com/watch
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
JUDASZE Z SEJMU !

NIE PRZYJĘLIŚCIE MATKI BOŻEJ, ANI KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTYSA !

ODRZUCILIŚCIE ŁASKI JAKIE MOGLIŚCIE OTRZYMAĆ ZA POŚREDNICTWEM TYCH DARÓW !!

DALIŚCIE ŚWIADECTWO SOBIE CZYNAMI WASZYMI !


WSZYSTKIE ANTYBOŻE PRAWA JAKIE UCHWALACIE - OBRÓCĄ SIĘ PRZECIW WAM...

KREW POLSKICH DZIECI PŁYNIE NA WASZE DUSZE..


BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD POLSKĄ, …More
JUDASZE Z SEJMU !

NIE PRZYJĘLIŚCIE MATKI BOŻEJ, ANI KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTYSA !

ODRZUCILIŚCIE ŁASKI JAKIE MOGLIŚCIE OTRZYMAĆ ZA POŚREDNICTWEM TYCH DARÓW !!

DALIŚCIE ŚWIADECTWO SOBIE CZYNAMI WASZYMI !


WSZYSTKIE ANTYBOŻE PRAWA JAKIE UCHWALACIE - OBRÓCĄ SIĘ PRZECIW WAM...

KREW POLSKICH DZIECI PŁYNIE NA WASZE DUSZE..


BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD POLSKĄ, NIE KARZ PEŁNIĄ GNIEWU SWEGO ZA KREW NIEWINNYCH..
hawaii likes this.
Nemo potest duobus dominis servire !

napisał ...O TYM ROZMAWIAMY, O LUDZIACH KTÓRZY STANOWIĄ PRAWO DIABŁA NA POLSKIEJ ZIEMI, O JUDASZACH, KTÓRZY CO INNEGO MÓWILI PRZED WYBORAMI, A TERAZ BIORĄ KREW POLSKICH DZIECI NA SWOJE RĘCE !
ROZMAWIAMY O TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ PANA JEZUSA, ANI JEGO MATKI W SEJMIE !


No to niech każdy z nas przypomni sobie na kogo głosował . Kto …More
Nemo potest duobus dominis servire !

napisał ...O TYM ROZMAWIAMY, O LUDZIACH KTÓRZY STANOWIĄ PRAWO DIABŁA NA POLSKIEJ ZIEMI, O JUDASZACH, KTÓRZY CO INNEGO MÓWILI PRZED WYBORAMI, A TERAZ BIORĄ KREW POLSKICH DZIECI NA SWOJE RĘCE !
ROZMAWIAMY O TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ PANA JEZUSA, ANI JEGO MATKI W SEJMIE !


No to niech każdy z nas przypomni sobie na kogo głosował . Kto jest winien temu, że właśnie tacy ludzie zasiadają obecnie w Sejmie ?

Prawdopodobnie wielu wyborców czuje się oszukanymi. Maja prawo tak się czuc. Czy można coś z tym zrobić?

Można oczywiście umieścić w gmachu Sejmu kolejny obraz, ale czy od ilości świętych wizerunków zależy to, że ktoś zacznie „myśleć po bożemu’ ?

Gdyby istniało takie przełożenie byłoby to zapisane w Piśmie świętym. Nie ma takiej zależności. Tam , gdzie diabeł szaleje potrzeba modlitwy i postu. Tymczasem zobacz jak trudno zebrać milion modlących się w Krucjacie Różańcowej za Polskę. To tylko 10 Zdrowaś Mario / dziennie – a tak trudno.
Dziś bowiem nie chce się, aby Pan Jezus Chrystus panował nad nami.

Nie ma dla Niego miejsca w życiu publicznym.


Słusznie podkreśla Rober Maeder, szwajcarski kaznodzieja, że gdyby Pan Jezus chciał się dziś ponownie narodzić nie znalazłby miejsca, gdzie by go przyjęli.

Nie przyjęto by Go w parlamencie, w szkolnictwie, na niwie kultury i sztuki ani innej dziedzinie życia publicznego.

Żyjemy w …
More
Dziś bowiem nie chce się, aby Pan Jezus Chrystus panował nad nami.

Nie ma dla Niego miejsca w życiu publicznym.


Słusznie podkreśla Rober Maeder, szwajcarski kaznodzieja, że gdyby Pan Jezus chciał się dziś ponownie narodzić nie znalazłby miejsca, gdzie by go przyjęli.

Nie przyjęto by Go w parlamencie, w szkolnictwie, na niwie kultury i sztuki ani innej dziedzinie życia publicznego.

Żyjemy w czasach, w których nie ma miejsca dla królowania Pana naszego Jezusa Chrystusa w przestrzeni publicznej. Dlaczego? Bo nie ma miejsca w przestrzeni publicznej dla Boga.

..
ROZMAWIAMY O POSŁUSZEŃSTWIE BOGU i JEGO PRZYKAZANIOM !

NIE ZABIJAJ ! TO JEST BOŻE PRAWO !!!

O TYM ROZMAWIAMY, O LUDZIACH KTÓRZY STANOWIĄ PRAWO DIABŁA NA POLSKIEJ ZIEMI, O JUDASZACH, KTÓRZY CO INNEGO MÓWILI PRZED WYBORAMI, A TERAZ BIORĄ KREW POLSKICH DZIECI NA SWOJE RĘCE !

ROZMAWIAMY O TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ PANA JEZUSA, ANI JEGO MATKI W SEJMIE !

JESZCZE …
More
ROZMAWIAMY O POSŁUSZEŃSTWIE BOGU i JEGO PRZYKAZANIOM !

NIE ZABIJAJ ! TO JEST BOŻE PRAWO !!!

O TYM ROZMAWIAMY, O LUDZIACH KTÓRZY STANOWIĄ PRAWO DIABŁA NA POLSKIEJ ZIEMI, O JUDASZACH, KTÓRZY CO INNEGO MÓWILI PRZED WYBORAMI, A TERAZ BIORĄ KREW POLSKICH DZIECI NA SWOJE RĘCE !

ROZMAWIAMY O TYCH, KTÓRZY NIE CHCĄ PANA JEZUSA, ANI JEGO MATKI W SEJMIE !

JESZCZE CZEGOŚ NIE ROZUMIESZ ?
Nemo potest duobus dominis servire !, a masz tak jeszcze inne "gotowce" do wklejania? Nikt nie zaprzecza, ze obecne prawo w Polsce wymaga zmian. Nie o tym jednak rozmawiamy, ale jak chcesz tak bezmyślnie wklejać i wklejać to chyba nie ma na to rady. Pozdrawiam
JEDYNE POSŁUSZEŃSTWO JAKIE OBOWIĄZUJE CZŁOWIEKA, TO POSŁUSZEŃSTWO BOGU !

KAŻDE INNE, KOŃCZY SIĘ, POSŁUSZEŃSTWEM DIABŁU, KTÓRY W LUDZKIM PRAWIE WPROWADZA SWOJE REGUŁY:

-ZABIJANIA NIENARODZONYCH,

- I TAKIE PRAWO OBOWIĄZUJE W POLSKIM SEJMIE !! I DLATEGO JEDYNY RATUNEK W MATCE BOGA - MARYJI, PANU JEZUSIE i DUCHU ŚWIETYM, ŻE OŚWIECI TYCH OBŁUDNIKÓW, …
More
JEDYNE POSŁUSZEŃSTWO JAKIE OBOWIĄZUJE CZŁOWIEKA, TO POSŁUSZEŃSTWO BOGU !

KAŻDE INNE, KOŃCZY SIĘ, POSŁUSZEŃSTWEM DIABŁU, KTÓRY W LUDZKIM PRAWIE WPROWADZA SWOJE REGUŁY:

-ZABIJANIA NIENARODZONYCH,

- I TAKIE PRAWO OBOWIĄZUJE W POLSKIM SEJMIE !! I DLATEGO JEDYNY RATUNEK W MATCE BOGA - MARYJI, PANU JEZUSIE i DUCHU ŚWIETYM, ŻE OŚWIECI TYCH OBŁUDNIKÓW, KTÓRZY PRZED WYBORAMI MAJĄ USTA PEŁNE FRAZESÓW, NICZYM JUDASZ KIESZENIE PEŁNE SREBRNIKÓW, A PO WYBORACH, NIE BRONIĄ NIENARODZONYCH, KREW ZABITYCH POLSKICH DZIECI BIORĄ NA SIEBIE !!

PRAWO BOGA:

NIE ZABIJAJ !

.
KREW NIEWINNYCH
NIE BĘDZIE NIGDY ZAPOMNIANA - JUDASZE SEJMOWI !!
...
Ponieważ cała władza w ostatniej instancji pochodzi od Boga, to całe posłuszeństwo ostatecznie należne jest Bogu.

Jak uczy św. Tomasz z Akwinu:

"Niekiedy zaś polecenia przełożonych są sprzeczne z przykazaniami Bożymi. A więc nie we wszystkim należy słuchać przełożonych. Podwładni zaś nie podlegają przełożonym we wszystkim, lecz tylko w odniesieniu do jawnych określonych spraw i gdy takie posł…More
Ponieważ cała władza w ostatniej instancji pochodzi od Boga, to całe posłuszeństwo ostatecznie należne jest Bogu.

Jak uczy św. Tomasz z Akwinu:

"Niekiedy zaś polecenia przełożonych są sprzeczne z przykazaniami Bożymi. A więc nie we wszystkim należy słuchać przełożonych. Podwładni zaś nie podlegają przełożonym we wszystkim, lecz tylko w odniesieniu do jawnych określonych spraw i gdy takie posłuszeństwo nie sprzeciwiałoby się rozkazowi wyższej władzy" (Summa II-II, Q. 104, Art. 5)
Nemo potest duobus dominis servire ! Zamisst pisać dużymi literami to przeczytaj w jakiej sytuacji sw. Teresa napisała te słowa. Poniżej fragment Jej Dziennika.

.......Zawsze miałam pociąg do ludzi z nauką, choć niemałą duszy mojej szkodę wyrządzili spowiednicy niedouczeni, ponieważ, prawdziwie uczonych, jakich pragnęłam, nie miałam. Przekonałam się o tym z własnego doświadczenia, że spowiedniko…More
Nemo potest duobus dominis servire ! Zamisst pisać dużymi literami to przeczytaj w jakiej sytuacji sw. Teresa napisała te słowa. Poniżej fragment Jej Dziennika.

.......Zawsze miałam pociąg do ludzi z nauką, choć niemałą duszy mojej szkodę wyrządzili spowiednicy niedouczeni, ponieważ, prawdziwie uczonych, jakich pragnęłam, nie miałam. Przekonałam się o tym z własnego doświadczenia, że spowiednikowi, jeśli jeno jest kapłanem cnotliwym i świątobliwych obyczajów, lepiej jest nie mieć żadnej nauki niż mieć niedostateczną; bo wówczas ani on nie będzie dowierzał sobie bez poradzenia się takich, którzy mają rzetelną naukę, ani też ja na nim z ufnością zupełną polegać nie będę. Spowiednik naprawdę uczony nigdy mnie w błąd nie wprowadził. I tamci bez wątpienia nie mieli zgoła zamiaru oszukiwać mię, tylko że nie umieli lepiej. Ja zaś sądziłam, że posiadają naukę potrzebną i że jedynym obowiązkiem moim jest wierzyć im, tym bardziej, że rady i decyzje ich były luźne i szeroką mi pozostawiały swobodę. Gdyby mię byli ścieśniali, pewno przy niecnotliwym usposobieniu swoim byłabym sobie poszukała innych. Co było grzechem powszednim, w tym upewniali mię, że żadnego nie ma grzechu. Co było bardzo ciężkim grzechem, to mi podawali za powszedni. Tak wielką stąd szkodę odniosłam, że powinnam, zdaje mi się, wspomnieć tu o tym dla przestrogi drugich, aby ich podobne nieszczęście nie spotkało, bo co do mnie, jasno to widzę, że przed Bogiem żadną mi to nie może być wymówką. Samo to, że rzeczy, na które mi pozwalano, z natury swojej były niedobre, już powinno było od nich mię powstrzymać. Snadź za grzechy moje Bóg to dopuścił, że oni błądzili i mnie w błąd wprowadzali. Ja zaś w błąd wprowadzałam wiele innych, powtarzając im to, co od tamtych słyszałam.
Trwałam w tym zaślepieniu, zdaje mi się, przeszło siedemnaście lat, aż dopiero jeden Ojciec Dominikanin, wielki teolog (1) po części wywiódł mię z błędu. W końcu ojcowie z Towarzystwa Jezusowego oświecili mię do reszty i mocno (s.135) przerazili mię, ukazując mi przewrotność owych fałszywych zasad, jak to w swoim miejscu opowiem (2).
4. Gdy tedy zaczęłam się spowiadać u tego duchownego, o którym wspomniałam, on nadzwyczajnie mię polubił; wówczas bowiem, w porównaniu z tym, co było później, mało co miałam do wyznania na spowiedzi, nawet od czasu jak zostałam zakonnicą. Miłość jego dla mnie nie była grzeszna, ale przez zbytnią czułość mogła się stać niedobra. Z tego, co mu mówiłam, rozumiał dobrze, że nigdy za nic na świecie nie zgodziłabym się obrazić Boga w rzeczy ważnej; on też z swojej strony podobne mi dawał co do siebie zapewnienie. Zatem częste mieliśmy ze sobą rozmowy. Pomimo wszelkich niedoskonałości swoich, mając duszę przenikniętą słodkim uczuciem obecności Boga, w niczym tak nie smakowałam jak w rozmowie o rzeczach Bożych; zapał mój, zwłaszcza, że tak jeszcze byłam młoda, zdumiewał go i zawstydzał; aż wreszcie pod wpływem wielkiej swej dla mnie przychylności wyznał mi nieszczęsny stan duszy swojej. Grzech jego był niemały; od blisko siedmiu lat żył w stanie zatracenia, utrzymując występnie miłosny stosunek z kobietą, w tymże miejscu zamieszkałą, a przy tym sprawował Mszę świętą. Rzecz była głośna, z wielkim uszczerbkiem czci i sławy jego; nikt jednak nie śmiał wymawiać mu tego w oczy. Mnie go było szczerze żal, bo lubiłam go bardzo. W wielkiej lekkomyślności i ślepocie swojej (s.136) za cnotę to sobie poczytywałam, że okażę się jemu wdzięczną i wierną mu pozostanę za jego dla mnie przyjaźń i życzliwość. Przeklęta taka wierność, która posuwa się aż do sprzeniewierzenia się prawu Bożemu! Jest to przewrotny obyczaj świata, na którego wspomnienie wszystko się we mnie przewraca. Boć wszystko, cokolwiek ludzie nam uczynią dobrego, Bogu zawdzięczamy. A my za cnotę sobie poczytujemy nie zrywać przyjaźni ludzkiej, chociażby była z obrazą Boga! O ślepoto świata! Jakie by to było szczęście dla mnie, Panie, i jakie uczczenie Ciebie, gdybym była się okazała najniewdzięczniejszą względem wszystkiego świata, bylebym tylko w niczym nie zaniechała należnej Tobie wdzięczności! Lecz dla grzechów moich stało się przeciwnie.
5. Starałam się zasięgnąć bliższych wiadomości od domowników jego, przez których też dokładnie się dowiedziałam o szczegółach upadku jego. Przekonałam się, że biedny nie tyle był winien, ile się wydawać mogło; nieszczęsna owa kobieta wymogła na nim, aby dla miłości jej nosił na szyi jakiś bałwanek miedziany, do którego była przywiązała czary. I nie było człowieka, który by zdołał go skłonić do porzucenia tej bezecnej pamiątki.
Ja stanowczo nie wierzę, by było prawdą to, co opowiadają o podobnych czarach, ale mówię to na co sama patrzałam, dla przestrogi drugich, aby się strzegli kobiet, które się na takie drogi puszczają. Niech będą pewni, że która raz utraci wstyd przed Bogiem i tę skromność, do której sama już płeć niewieścia więcej ją obowiązuje niż mężczyznę, takiej w niczym już zaufać nie można, bo dla osiągnięcia celu swego i dla zaspokojenia tej żądzy, którą szatan w niej roznieca, nie masz niegodziwości, na którą by się nie ważyła. Co do mnie, choć tak byłam niecnotliwa, tego rodzaju winy nigdy się nie dopuściłam, nigdy nie miałam zamiaru czynić co złego, nigdy nie starałam się, choć mogłam, zmusić czyjejś woli, aby się do mnie skłoniła, bo Pan mię od takiego grzechu uchował. Gdyby mię był pozostawił samej sobie, byłabym i w tym zgrzeszyła, (s.137) jak grzeszyłam w innych rzeczach, bo na mnie w niczym polegać nie można.
6. Gdy się dowiedziałam o tym wszystkim, poczęłam mu okazywać większą jeszcze przychylność. Zamiar mój był dobry, ale uczynek zły; bo dla dobrego celu, chociażby był najlepszy, nie godziło mi się uczynić najmniejszego zła. Mówiłam mu najczęściej o Bogu, co snadź dobry wpływ na nim wywierało. Choć głównie, jak sądzę, wielkie jego do mnie przywiązanie taką słowom moim dawało skuteczność, bo chcąc mi zrobić przyjemność zdobył się w końcu na oddanie mi bałwanka swego, który natychmiast kazałam wrzucić do rzeki. Jak tylko go się pozbył, zaraz mu — jakby się ze snu przebudził — stanęły przed oczyma wszystkie nieprawości, jakie w ciągu tych lat był popełnił i, wspomnieniem ich przerażony i żałując występnego życia swego, stopniowo począł coraz bardziej brzydzić się owym grzesznym stosunkiem. Bez wątpienia Najświętsza Panna skutecznie go przyczyną swoją wspomogła, bo wielkie miał nabożeństwo do Jej Poczęcia i dzień jemu poświęcony z wielką uroczystością obchodził. W końcu zupełnie porzucił wspólniczkę swoją i nieustannie dzięki czynił Bogu, że go raczył oświecić.
Równo w rok od dnia, którego po raz pierwszy go widziałam, umarł. Już się był całkowicie nawrócił do służenia Bogu, bo w wielkim przywiązaniu jakie miał do mnie, nigdy nie widziałam nic złego, chociaż mogłoby było być czystsze; zawsze jednak nasuwało mi ono okazje, w których gdybym się nie była trzymała w obecności Bożej, ciężko obrazić Go mogłam. Miałam wówczas, jak mówiłam, niewzruszone postanowienie nie uczynić nic takiego, w czym bym widziała grzech śmiertelny. I to właśnie, że on widział takie we mnie postanowienie, jeszcze bardziej go, zdaje mi się, w przywiązaniu do mnie utwierdzało. Bo każdy mężczyzna, sądzę, zawsze będzie wyżej cenił kobietę, w której widzi skłonność do cnoty, i podobnież kobieta przywiązanie i wpływ jaki pragnie mieć u męża, tą drogą najprędzej pozyska — jak o tym później jeszcze mówić będę. Co do owego kapłana, mam to za pewne, że jest na drodze zbawienia. Umarł bardzo pobożnie, z zupełnym oderwaniem się od onej okazji. Snadź wolą Pańską było, aby przez takie pośrednictwo został zbawiony.
KTO TU MIESZA ? CZEGO ZNOWU NIE ROZUMIESZ ? ŚWIĘTEJ TERESY, DOKTOR KOŚCIOŁA TEŻ NIE ROZUMIESZ ?

Św. Teresa z Avila, doktor Kościoła, kobieta wybitnej orientacji w sprawach duchowych, pisze z właściwą sobie jasnością:

„Przeklęta taka wierność, która posuwa się aż do sprzeniewierzenia się prawu Bożemu! Jest to przewrotny obyczaj świata”

(Księga życia
).
Jedną z najważniejszych rzeczy w tej dyskusji jest zrozumienie tego, że Bogu podoba się dotrzymywanie składanych ślubów. Zobacz @Nemo potest duobus dominis servire ! nawet śluby osób świeckich są bardzo istotne - relacją mąż-żona, złamanie slubów małżeńskich jest grzechem ciężkim, a co dopiero złamanie ślubów zakonnych czy kapłańskich. Nie mieszaj pojęć i nie stawiaj znaku równości pomiędzy …More
Jedną z najważniejszych rzeczy w tej dyskusji jest zrozumienie tego, że Bogu podoba się dotrzymywanie składanych ślubów. Zobacz @Nemo potest duobus dominis servire ! nawet śluby osób świeckich są bardzo istotne - relacją mąż-żona, złamanie slubów małżeńskich jest grzechem ciężkim, a co dopiero złamanie ślubów zakonnych czy kapłańskich. Nie mieszaj pojęć i nie stawiaj znaku równości pomiędzy odmiennymi zjawiskami jakimi sa przepisy prawa uchwalonego w tym czy innym sejmie z tym co sam człowiek z własnej woli śłubuje Bogu lub w obecności Boga.
wacula25@wp.pl likes this.
wacula25@wp.pl
A mnie te słowa nie dają spokoju bo są mądre [TO WYSKOCZ PRZEZ OKNO JAK CI PRZEŁOŻONY NAKAŻE ! CZY TY NIE MASZ WŁASNEGO ROZUMU I SUMIENIA ?]- faktycznie gdy by tak dostał przełożony opętania demona i co ? a jest to możliwe?
Nemo potest duobus dominis servire !, a czy sw. Bernard zachęcał do łamania Reguł zakonnych ?
Oczywiście, że nie . Nie zostałby świętym. Słusznie jednak zauważył, że przełożony nie ma przed Panem Bogiem lekko. Bo temu komu dużo dano, od tego dużo się będzie wymagać
wacula25@wp.pl likes this.
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”

(Mt 22, 37-38).
wacula25@wp.pl likes this.
REGUŁA BOGA!

św. Bernard w rozprawie naukowej O regule i dyspensie (De praecepto et dispensatione). Omawiając rolę zwierzchnika zauważa, że:

"Opat nie jest ponad Regułą, ponieważ on sam kiedyś poddał się jej dobrowolnie.

Jest tylko jedna potęga nad Regułą..., którą musimy uznać i jest nią reguła Boga...

Ten, kto został wybrany opatem jest postawiony jako sędzia, nie nad tradycjami Ojców, …More
REGUŁA BOGA!

św. Bernard w rozprawie naukowej O regule i dyspensie (De praecepto et dispensatione). Omawiając rolę zwierzchnika zauważa, że:

"Opat nie jest ponad Regułą, ponieważ on sam kiedyś poddał się jej dobrowolnie.

Jest tylko jedna potęga nad Regułą..., którą musimy uznać i jest nią reguła Boga...

Ten, kto został wybrany opatem jest postawiony jako sędzia, nie nad tradycjami Ojców, ale nad wykroczeniami swych braci, tak by mógł stać na straży reguł i karać przewinienia.

Doprawdy, uważam, że te święte przepisy zakonne są raczej powierzone rozwadze i wierności zwierzchników niż podporządkowane ich woli" (4).
hawaii and one more user like this.
hawaii likes this.
wacula25@wp.pl likes this.
wacula25@wp.pl
Bóg jest Miłością Bo mnie właśnie to zastanowiło natychmiast bo czytałem św Faustynę a Ty siedzisz cichutko ooo no to szybko ukazałem błędne tej miłej osobyNemo potest duobus dominis servire ! że Ty masz nadal rację
i tu @wacula25@wp.pl masz rację, wielu świętych wstępując do zakonu łamało wolę rodziców ( tak było np. w przypadku św. Katarzyny ze Sieny). Tak nakazywało im powołanie ( Bóg) i ten sam Bóg następnie skrupulatnie pilnował, aby dochować składanych ślubów ( w tym posłuszeństwa). Najwyraźniej dochowanie świętych reguł jest ważniejsze niż względy posłuszeństwa osób świeckich.
kilka zaledwie przejawów odwracania się od Pana Boga, nie tylko w Polsce:

zmniejszone zrozumienie obowiązku modlitwy,

alergia na punkcie Tradycji,

bezczelne ujmowanie czci Panu Jezusowi,

rozsiadanie się człowieka w świątyni Pańskiej,

zanik postawy klęczącej przed Bogiem,

odwracanie się tyłem do Pana Jezusa ukrytego wTabernaculum,

Komunie Święte świętokradzkie,

uzurpacja pewnych posług…
More
kilka zaledwie przejawów odwracania się od Pana Boga, nie tylko w Polsce:

zmniejszone zrozumienie obowiązku modlitwy,

alergia na punkcie Tradycji,

bezczelne ujmowanie czci Panu Jezusowi,

rozsiadanie się człowieka w świątyni Pańskiej,

zanik postawy klęczącej przed Bogiem,

odwracanie się tyłem do Pana Jezusa ukrytego wTabernaculum,

Komunie Święte świętokradzkie,

uzurpacja pewnych posług liturgicznych,

zarzucanie tendencji schizmatyckich i sekciarskich katolikom wiernym Tradycji,

wiernym prawowitej katolickiej doktrynie i liturgii (czy jest się katolikiem, jeśli zdradza się Tradycję?),


zanik elementarnego pozdrowienia chrześcijańskiego „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” (diabeł pozaklejał usta polskim katolikom, nawet tym z najbardziej „pobożnych” grup i wspólnot – milczą, dlaczego?).
hawaii and one more user like this.
hawaii likes this.
KR44 likes this.
wacula25@wp.pl
Nemo potest duobus dominis servire ! NOOoo teraz jest OKY i jasne trzeba było od razu tak
A TERAZ WACUŚ PRZECZYTAJ NA GŁOS i POSTARAJ SIĘ ZROZUMIEĆ:

za św. Piotrem:


«Więcej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi»" (Dz. Ap. 5, 29) (1).

PISMO ŚWIĘTE = SŁOWO BOGA !
wacula25@wp.pl
Nemo potest duobus dominis servire ! Ale ŚW. FAUSTYNA nie ślubowała posłuszeństwa rodzicom .A ty sugierujesz nieposłuszeństwo ślubu zakonnego zastanów się?czy nie widzisz różnicy
KR44
Bóg jest Miłością Będąc osobą, która złożyła ślub posłuszeństwa ( i zna jego wagę) – wyskoczyłbym.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Sycylijska tradycja:))
A WIĘC SŁUCHAJ LUDZI, SKORO MASZ TAKI ROZUM i TAKIE SUMIENIE !

A CI KTÓRZY CHCĄ SŁUCHAC BOGA, BĘDĄ GO SŁUCHAĆ i SPOTKA ICH NAGRODA W NIEBIE !

NIEPOSŁUSZNA ŚW. FAUSTYNA...


Wstąpienie do klasztoru

Ostatnie wezwanie Boże, łaskę powołania do życia zakonnego czułam od siedmiu lat. W
siódmym roku życia usłyszałam pierwszy raz głos Boży w duszy, czyli zaproszenie do życia
doskonalsz…
More
A WIĘC SŁUCHAJ LUDZI, SKORO MASZ TAKI ROZUM i TAKIE SUMIENIE !

A CI KTÓRZY CHCĄ SŁUCHAC BOGA, BĘDĄ GO SŁUCHAĆ i SPOTKA ICH NAGRODA W NIEBIE !

NIEPOSŁUSZNA ŚW. FAUSTYNA...


Wstąpienie do klasztoru

Ostatnie wezwanie Boże, łaskę powołania do życia zakonnego czułam od siedmiu lat. W
siódmym roku życia usłyszałam pierwszy raz głos Boży w duszy, czyli zaproszenie do życia
doskonalszego, ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi łaski. Nie spotkałam się z nikim, kto by mi
te rzeczy wyjaśnił.


8 Osiemnasty rok życia, usilna prośba rodziców o pozwolenie wstąpienia do klasztoru;
stanowcza odmowa rodziców.
Po tej odmowie oddałam się próżności życia 5 , nie zwracając żadnej
uwagi na głos łaski, chociaż w niczym (4) zadowolenia nie znajdowała dusza moja. Nieustanne
wołanie łaski było dla mnie udręką wielką, jednak starałam się ją zagłuszyć rozrywkami. Unikałam
wewnętrznie Boga, a całą duszą skłaniałam się do stworzeń. Jednak łaska Boża zwyciężyła w duszy.
9 W pewnej chwili byłam z jedną z sióstr swoich na balu 6 . Kiedy się wszyscy najlepiej bawili,
dusza moja doznawała wewnętrznych [udręczeń]. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam
Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział
te słowa: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła wdzięczna
muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, pozostał Jezus i ja.
siadłam obok swej drogiej siostry, pozorując to, co zaszło w duszy mojej, bólem głowy. Po chwili
opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę, udałam się do katedry Św. Stanisława Kostki. Godzina
już zaczęła szarzeć, ludzi było mało w katedrze; nie zwracając [uwagi] na nic, co się wokoło dzieje,
padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co
mam czynić dalej.

10 Wtem usłyszałam te słowa: Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru.
Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu, i załatwiłam rzeczy konieczne. Jak mogłam, zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy, i kazałam pożegnać rodziców, i tak w jednej sukni, bez niczego przyjechałam do Warszawy.

11 Kiedy wysiadłam z pociągu i spojrzałam, że każdy idzie w swoją stronę, lęk mnie ogarnął. Co
z sobą robić? Gdzie się zwrócić, nie mając nikogo znajomego? – I rzekłam do Matki Bożej: Maryjo,
prowadź mnie, kieruj mną. Natychmiast usłyszałam w duszy te słowa, ażebym wyjechała poza
miasto, do pewnej wioski 7 , tam znajdę nocleg bezpieczny, co też uczyniłam i tak zastałam, jako mi
Matka Boża powiedziała.

12 Na drugi dzień raniusieńko przyjechałam do miasta i weszłam do pierwszego kościoła 8 , jaki
spotkałam, i zaczęłam się modlić o dalszą wolę Bożą. Msze święte wychodziły jedna po drugiej.
Podczas jednej Mszy świętej usłyszałam te słowa: Idź do tego kapłana 9 i powiedz mu wszystko, a
on ci powie, co masz dalej czynić. Po skończonej Mszy świętej (5) poszłam do zakrystii i
opowiedziałam wszystko, co zaszło w duszy mojej, i prosiłam o wskazówkę, gdzie wstąpić, do
jakiego klasztoru.

13 Kapłan ten zdziwił się w pierwszej chwili, ale kazał mi bardzo ufać, że Bóg zarządzi dalej. –
Tymczasem ja cię poślę do jednej pobożnej pani 10 , u której się zatrzymasz, dopokąd nie wstąpisz do
klasztoru. Kiedy się zgłosiłam do tej pani, przyjęła mnie bardzo życzliwie. W tym czasie szukałam
klasztoru, jednak gdzie zapukałam do furty, wszędzie mi odmówiono 11 . Ból ścisnął mi serce i
rzekłam do Pana Jezusa: Dopomóż mi, nie zostawiaj mnie samej. Aż wreszcie zapukałam do naszej
furty 12 .

14 Kiedy [wyszła] do mnie matka przełożona 13 , obecna matka generalna Michaela, po krótkiej
rozmowie każe mi iść do Pana domu i zapytać się, czy mnie przyjmie. Zrozumiałam zaraz, że mam
się zapytać Pana Jezusa. Poszłam do kaplicy z wielką radością i zapytałam Jezusa: Panie domu tego,
czy mnie przyjmujesz? Tak mi kazała się zapytać jedna z tych sióstr. – I zaraz usłyszałam głos taki:
Przyjmuję, jesteś w sercu Moim. Kiedy wróciłam z kaplicy, Matka Przełożona najpierw zapytała:
No, czy Pan przyjął cię? – Odpowiedziałam, że tak. – Jeżeli Pan przyjął, to i ja przyjmę.
15 Takie było moje przyjęcie. Jednak dla wielu przyczyn musiałam jeszcze przeszło rok pozostać
na świecie u tej pobożnej osoby 14 , ale już nie wróciłam do domu.

W tym czasie musiałam walczyć z wielu trudnościami, ale Bóg łaski swej mi nie szczędził,
coraz większa zaczęła ogarniać mnie tęsknota za Bogiem. Osoba ta, chociaż była bardzo pobożna,
jednak nie rozumiała szczęścia życia zakonnego i w swej poczciwości zaczęła układać mi inne plany
życia, a jednak uczułam, że mam serce tak wielkie, że nic go napełnić nie zdoła. Wtem zwróciłam
się całą stęsknioną duszą do Boga.
..
Nemo potest duobus dominis servire !

Napisał : TO WYSKOCZ PRZEZ OKNO JAK CI PRZEŁOŻONY NAKAŻE ! CZY TY NIE MASZ WŁASNEGO ROZUMU I SUMIENIA ?

Świetne pytanie. Czy wyskoczyłbym ?

Będąc osobą świecką – nakaz przekroczenia V Przykazania byłby tym co powstrzymałoby mnie przed posłuchaniem przełożonego ( skorzystałbym tu ze swojego rozumu).

Będąc osobą, która złożyła ślub posłuszeństwa …More
Nemo potest duobus dominis servire !

Napisał : TO WYSKOCZ PRZEZ OKNO JAK CI PRZEŁOŻONY NAKAŻE ! CZY TY NIE MASZ WŁASNEGO ROZUMU I SUMIENIA ?

Świetne pytanie. Czy wyskoczyłbym ?

Będąc osobą świecką – nakaz przekroczenia V Przykazania byłby tym co powstrzymałoby mnie przed posłuchaniem przełożonego ( skorzystałbym tu ze swojego rozumu).

Będąc osobą, która złożyła ślub posłuszeństwa ( i zna jego wagę) – wyskoczyłbym. Pomyślisz, że to głupota. Zastanówmy się nad tym.

Pisałem już o tym, co mówił Bóg Ojciec :

- … jarzma [posłuszeństwa] …nie można zrzucać bez grzechu śmiertelnego, gdyż jest zatwierdzone przez Kościół i obowiązuje przez ślub. [Dialog o Bożej Opatrzności str 447]

- „… Niedoskonałość złego przełożonego nie szkodzi w niczym temu, który słucha, owszem, niekiedy przynosi mu korzyść, gdyż prześladowanie i nadmierne ciężary surowych nakazów rozwijają w nim cnotę posłuszeństwa, i siostry jej cierpliwości…”[Dialog o Bożej Opatrzności str 444, 446 ]

…Wszystko, co czyni posłuszny, przynosi zasługę [Dialog o Bożej Opatrzności str 451 ]


- …Przełożony zaś przyrzeka mu [temu kto ślubował posłuszeństwo] w zamian, jeśli będzie wierny swym zobowiązaniom aż do śmierci, dać mu życie wieczne” [Dialog o Bożej Opatrzności str 447]

Co ma więc do stracenia posłuszny kapłan/zakonnik. Wypełniając swoje śluby wypełnia wolę Boga ( czy nie o tym ciągle piszesz???).

Wola przełożonego nakazywała mu przekroczyć V Przykazanie. Przełożony będzie rozliczony. Jeśli miał ważne powody – zyska zasługę. Jeśli był złym przełożonym – będzie miał problem. Posłuszny w każdej sytuacji zyskuje zasługę. Posłuszny zyskuje ŻYCIE WIECZNE. Czy można zyskać więcej?

Powiesz no tak, ale przecież stracił życie !

Owszem, ale czy kapłan nie podejmuje się naśladować Chrystusa?

Pan Jezus był posłuszny….aż do śmierci.

A co zrobił Bóg Ojciec….wysłał swojego Syna na ŚMIERĆ.

Czyżby Bóg Ojciec się mylił?
NIEŚWIĘTE "POSŁUSZEŃSTWO" – PRZYKŁAD MASOŃSKI

Wyszukajcie Papieża odpowiadającego naszemu opisowi. Chcecie założyć królestwo wybranych [tj. masonów] na tronie babilońskiej nierządnicy?

NAKŁOŃCIE ZATEM KLER BY KROCZYŁ POD WASZYM SZTANDAREM W PRZEKONANIU, ŻE MASZERUJE POD SZTANDAREM PAPIESKIM.

Chcecie by znikły ostatnie ślady tyranii i ucisku? Zarzućcie wasze sieci …More
NIEŚWIĘTE "POSŁUSZEŃSTWO" – PRZYKŁAD MASOŃSKI

Wyszukajcie Papieża odpowiadającego naszemu opisowi. Chcecie założyć królestwo wybranych [tj. masonów] na tronie babilońskiej nierządnicy?

NAKŁOŃCIE ZATEM KLER BY KROCZYŁ POD WASZYM SZTANDAREM W PRZEKONANIU, ŻE MASZERUJE POD SZTANDAREM PAPIESKIM.

Chcecie by znikły ostatnie ślady tyranii i ucisku? Zarzućcie wasze sieci jak Szymon Bar-Jona. Zarzućcie je raczej w głębie zakrystii, seminariów, zakonów niż mórz, a jeśli nie będziecie przynaglać wydarzeń, to obiecujemy, że sami zbierzecie jeszcze cudowniejszy połów od niego...

Poławiacz ryb stał się rybakiem ludzi; wy będziecie łowić przyjaciół u samych stopni Tronu św. Piotra.

PLONEM WASZEGO POŁOWU BĘDZIE REWOLUCJA W KAPIE I TIARZE, MASZERUJĄCA POD KRZYŻEM I PAPIESKIM SZTANDAREM; REWOLUCJA POTRZEBUJĄCA TYLKO ISKRY, BY CZTERY STRONY ŚWIATA STANĘŁY W OGNIU. W PRZECIĄGU STU LAT...

BISKUPI I KSIĘŻA BĘDĄ UWAŻAĆ, ŻE MASZERUJĄ ZA EMBLEMATEM KLUCZY ŚW. PIOTRA, A W RZECZYWISTOŚCI BĘDĄ PODĄŻAĆ ZA NASZĄ CHORĄGWIĄ... REFORMY ZOSTANĄ WPROWADZONE W IMIĘ POSŁUSZEŃSTWA" (8).
"Posłuszeństwo jest to cnota obyczajowa nadprzyrodzona, która skłania nas do poddawania woli swojej woli prawowitych przełożonych, jako przedstawicieli Boga... Jest najpierw rzeczą oczywistą, że nie ma ani obowiązku ani się godzi być posłusznym przełożonemu, który by rozkazywał coś jawnie przeciwnego prawom Bożym lub kościelnym; w tym wypadku powtórzyć by należało za św. Piotrem:

«Więcej trzeba…More
"Posłuszeństwo jest to cnota obyczajowa nadprzyrodzona, która skłania nas do poddawania woli swojej woli prawowitych przełożonych, jako przedstawicieli Boga... Jest najpierw rzeczą oczywistą, że nie ma ani obowiązku ani się godzi być posłusznym przełożonemu, który by rozkazywał coś jawnie przeciwnego prawom Bożym lub kościelnym; w tym wypadku powtórzyć by należało za św. Piotrem:

«Więcej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi»" (Dz. Ap. 5, 29) (1).
Nemo potest duobus dominis servire !, Prawo Boże obowiązuje wszystkich. Tak przełożonego jak i podwładnego i każdy będzie z tego rozliczony.
Wkładasz jednak wszystkich do jednego worka. Dla Ciebie nie różnicy między stanem duchownym a świeckim. A róźnice istnieją i są znaczące. Zadaj sobie nieco trudu i pomyśl nad tymi różnicami.
Św. Teresa z Avila, doktor Kościoła, kobieta wybitnej orientacji w sprawach duchowych, pisze z właściwą sobie jasnością:

„Przeklęta taka wierność, która posuwa się aż do sprzeniewierzenia się prawu Bożemu! Jest to przewrotny obyczaj świata”

(
Księga życia).

..
CO TY GADASZ ZA GŁUPOTY ?

PRAWO BOŻE OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH LUDZI JEDNAKOWO: ŚWIECKICH, DUCHOWNYCH.

PRZYKAZANIA BOŻE OBEJMUJĄ JEDNAKOWO: ŚWIECKICH I DUCHOWNYCH.

i BÓG JEST SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM, KTÓRY ZA DOBRE WYNAGRADZA, A ZA ZŁE KARZE.

MASZ Z TYM JAKIŚ PROBLEM ?
Nemo potest duobus dominis servire !, wklejasz wyśmienite przykłady dotyczące osób świeckich. Kapłan,/ zakonnik to jednak inna liga. Warto to uświadomić sobie i nie wprowadzać w błąd ( siebie i innych).
Nie jestem wrogiem nikogo. Rok temu byłem pod Sejmem, w tym roku mnie tam nie ma - dlaczego ?
Dlatego, że dziś już wiem jakie znaczenie ma posłuszeństwo kapłana. Rok temu było mi to obce.
HISTORIA CZŁOWIEKA, KTÓRY ZOSTAŁ BEATYFIKOWANYM DZIĘKI NIEPOSŁUSZEŃSTWU..

PONIŻEJ HISTORIA CZŁOWIEKA, KTÓRY ZOSTAŁ BEATYFIKOWANYM DZIĘKI NIEPOSŁUSZEŃSTWU, a to ciekawe, prawda? :)

ZNACIE TĄ HISTORIĘ ?


Benedykt XVI beatyfikował Franza Jägerstättera – austriackiego rolnika, skazanego na śmierć i ściętego toporem 9 sierpnia 1943 roku za odmowę służenia w wojsku III …More
HISTORIA CZŁOWIEKA, KTÓRY ZOSTAŁ BEATYFIKOWANYM DZIĘKI NIEPOSŁUSZEŃSTWU..

PONIŻEJ HISTORIA CZŁOWIEKA, KTÓRY ZOSTAŁ BEATYFIKOWANYM DZIĘKI NIEPOSŁUSZEŃSTWU, a to ciekawe, prawda? :)

ZNACIE TĄ HISTORIĘ ?


Benedykt XVI beatyfikował Franza Jägerstättera – austriackiego rolnika, skazanego na śmierć i ściętego toporem 9 sierpnia 1943 roku za odmowę służenia w wojsku III Rzeszy.

Błogosławiony Franz – męczennik sumienia, postąpił wbrew usilnym radom i namowom krewnych, przyjaciół, znajomych, kapłanów i biskupów, uznających nakaz posłuszeństwa wobec legalnej władzy i obowiązek troski o rodzinę.

PODSUMUJMY - FRANZ - BYŁ NIEPOSŁUSZNY LEGALNEJ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, WIERNY SWOIM PRZEKONANIOM, SWEMU SUMIENIU -WOLAŁ UMRZEĆ, NIŻ SPLAMIĆ SWOJE RELACJE Z BOGIEM!

NIE POMOGŁY
,,DOBRE RADY,, BLISKICH, KAPŁANÓW, BISKUPA - FRANZ - WIEDZIAŁ, ŻE CZYNI DOBRZE - I TAK BYŁO BENEDYKT XVI BETYFIKOWAŁ GO JAKO:

MĘCZENNIKA SUMIENIA.


WALCZMY O WOLNOŚĆ PRAWEGO SUMIENIA, WALCZMY O CZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ WIARY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.
Papież Benedykt XIV w traktacie o Cnocie heroicznej stwierdza wyraźnie:

"Nie można być posłusznym przełożonemu, który nakazuje coś sprzecznego z prawem boskim.

Stosownie do słynnego listu św. Bernarda do mnicha Adama nie można być również posłusznym opatowi, który nakazuje coś sprzecznego z regułą zakonną.

Ślepe posłuszeństwo eliminuje roztropność ciała, nie zaś rozwagę ducha jak to szczegół…
More
Papież Benedykt XIV w traktacie o Cnocie heroicznej stwierdza wyraźnie:

"Nie można być posłusznym przełożonemu, który nakazuje coś sprzecznego z prawem boskim.

Stosownie do słynnego listu św. Bernarda do mnicha Adama nie można być również posłusznym opatowi, który nakazuje coś sprzecznego z regułą zakonną.

Ślepe posłuszeństwo eliminuje roztropność ciała, nie zaś rozwagę ducha jak to szczegółowo pokazuje Suarez"

..
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
TO WYSKOCZ PRZEZ OKNO JAK CI PRZEŁOŻONY NAKAŻE !

CZY TY NIE MASZ WŁASNEGO ROZUMU I SUMIENIA ?

POSŁUSZEŃSTWO OBOWIĄZJE BOGU i JEGO PRAWOM !!
Nemo potest duobus dominis servire !, wszystko Ok, tylko doczytaj sobie kogo autor ma na myśli. Czy chodzi o osobę świecką czy o osoby duchowne, które składały śluby posłuszeństwa. Bo to jest zasadnicza różnica. W przypadku osoby świeckiej- działa to dokładnie tak jak zacytowałeś/łaś. Nawet Bóg Ojciec poucza tak świetych KK. Inaczej natomiast wygląda sytuacja zakonnika czy kapłana.

W tym przypa…More
Nemo potest duobus dominis servire !, wszystko Ok, tylko doczytaj sobie kogo autor ma na myśli. Czy chodzi o osobę świecką czy o osoby duchowne, które składały śluby posłuszeństwa. Bo to jest zasadnicza różnica. W przypadku osoby świeckiej- działa to dokładnie tak jak zacytowałeś/łaś. Nawet Bóg Ojciec poucza tak świetych KK. Inaczej natomiast wygląda sytuacja zakonnika czy kapłana.

W tym przypadku brama nieba porównywana jest do wejścia, które jest Dużą Bramą z tzw. furtką. Ślub posłuszeństwa - jest kluczem "cienkim" , wymagającym więcej wysiłku. jednak ma to też swoje dobre strony.

Tak wiec osoba świecka posiada „gruby” klucz posłuszeństwa, który otwiera wielką bramę nieba. Osoby, które złożyły śluby posiadają bardziej subtelny, ci..

…uzbroili się w klucz cieńszy, który pozwala wejść przez furtę niską i ciasną. Furta ta jest nieodłączna od wielkiej bramy, jak to się widzi w bramach zwyczajnych. Gdy mają już ten cienki klucz w ręce, winni go zachować, nie wolno go im odrzucać ” [Dialog o Bożej Opatrzności str 427]

jarzma [posłuszeństwa] …nie można zrzucać bez grzechu śmiertelnego, gdyż jest zatwierdzone przez Kościół i obowiązuje przez ślub. [Dialog o Bożej Opatrzności str 447]

Jakże więc miłą powinna być dla osoby związanej ślubem posłuszeństwa informacja , której udziela Bóg Ojciec mówiąc, że …”prawdziwie posłuszny nie musi zdawać sprawy z siebie przede Mną, odpowiedzialny zań jest tylko przełożony”, a „… Niedoskonałość złego przełożonego nie szkodzi w niczym temu, który słucha, owszem, niekiedy przynosi mu korzyść, gdyż prześladowanie i nadmierne ciężary surowych nakazów rozwijają w nim cnotę posłuszeństwa, i siostry jej cierpliwości…”[Dialog o Bożej Opatrzności str 444, 446 ]

…Wszystko, co czyni posłuszny, przynosi zasługę [Dialog o Bożej Opatrzności str 451 ]


Osoba składająca ślub posłuszeństwa składa jakby dar na piśmie, że zrzeka się siebie samego w ręce przełożonego …Przełożony zaś przyrzeka mu w zamian, jeśli będzie wierny swym zobowiązaniom aż do śmierci, dać mu życie wieczne” [Dialog o Bożej Opatrzności str 447]
"Niektórzy wielce się w tym omylili, sądząc, że cnota [posłuszeństwa] polega na tym, by na oślep spełniać wszystko cokolwiek by nam mogło być nakazane, choćby to nawet sprzeciwiało się przykazaniom Boga i Kościoła Świętego;

w czym ogromnie pobłądzili...

bo we wszystkim co dotyczy przykazań Bożych, podobnie jak przełożeni nie mają mocy wydania jakiegokolwiek rozkazu przeciwnego, tak samo podwła…More
"Niektórzy wielce się w tym omylili, sądząc, że cnota [posłuszeństwa] polega na tym, by na oślep spełniać wszystko cokolwiek by nam mogło być nakazane, choćby to nawet sprzeciwiało się przykazaniom Boga i Kościoła Świętego;

w czym ogromnie pobłądzili...

bo we wszystkim co dotyczy przykazań Bożych, podobnie jak przełożeni nie mają mocy wydania jakiegokolwiek rozkazu przeciwnego, tak samo podwładni nie mają nigdy obowiązku w takim wypadku być posłusznymi, owszem, grzeszyliby okazując posłuszeństwo."

św. Franciszek Salezy,
Entretiens spirit. rozdz. 11, s. 170-171.
Ponieważ cała władza w ostatniej instancji pochodzi od Boga, to całe posłuszeństwo ostatecznie należne jest Bogu.
Jak uczy św. Tomasz z Akwinu:

"Niekiedy zaś polecenia przełożonych są sprzeczne z przykazaniami Bożymi. A więc nie we wszystkim należy słuchać przełożonych. Podwładni zaś nie podlegają przełożonym we wszystkim, lecz tylko w odniesieniu do jawnych określonych spraw i gdy takie posłusz…More
Ponieważ cała władza w ostatniej instancji pochodzi od Boga, to całe posłuszeństwo ostatecznie należne jest Bogu.
Jak uczy św. Tomasz z Akwinu:

"Niekiedy zaś polecenia przełożonych są sprzeczne z przykazaniami Bożymi. A więc nie we wszystkim należy słuchać przełożonych. Podwładni zaś nie podlegają przełożonym we wszystkim, lecz tylko w odniesieniu do jawnych określonych spraw i gdy takie posłuszeństwo nie sprzeciwiałoby się rozkazowi wyższej władzy" (Summa II-II, Q. 104, Art. 5)
@Nemo potest duobus dominis servire !

Napisał : Posłuszeństwo to cnota moralna. Wiara, Nadzieja i Miłość to cnoty teologiczne. Jako takie posiadają wyższą wartość niż posłuszeństwo. Jest to oczywiście logiczne, ponieważ posłuszeństwo nie jest celem samym w sobie, tylko środkiem do celu.
Celem posłuszeństwa jest "zachęcenie" nas do wypełniania nakazów Wiary, a nie odwrotnie.

Czy na pewno „……More
@Nemo potest duobus dominis servire !

Napisał : Posłuszeństwo to cnota moralna. Wiara, Nadzieja i Miłość to cnoty teologiczne. Jako takie posiadają wyższą wartość niż posłuszeństwo. Jest to oczywiście logiczne, ponieważ posłuszeństwo nie jest celem samym w sobie, tylko środkiem do celu.
Celem posłuszeństwa jest "zachęcenie" nas do wypełniania nakazów Wiary, a nie odwrotnie.

Czy na pewno „….Wiara, Nadzieja i Miłość ….posiadają wyższą wartość niż posłuszeństwo…

Doceniam własne wywody, ale w sprawach tak istotnych należy dowiedzieć się co o danej sprawie myśli Bóg. Czy możliwym byłoby Dzieło Odkupienia gdyby nie cnota posłuszeństwa ?

Gdyby pierwszy człowiek był posłuszny temu co nakazał mu Bóg Ojciec- zapewne dziś wszyscy siedzielibyśmy w cieniu Drzewa Poznania Dobra i Zła !!!

…..Spójrz na pierwszego człowieka, a znajdziesz przyczynę, dla której uchybił posłuszeństwu nakazanemu przeze Mnie, Ojca wiecznego. Pycha, płynąca i zrodzona z miłości własnej i upodobania w towarzyszce swojej, odwróciła go od doskonałego posłuszeństwa i wciągnęła w nieposłuszeństwo; przez nie stracił życie łaski i pierwotną niewinność i popadł w nieczystość i największą nędzę, w którą wciągnął cały swój rodzaj, jak ci rzekłem.

Tak więc Adam nie słuchał Boga, tylko chcąc się przypodobać Ewie – złamał można powiedzieć pierwsze przykazanie jakie otrzymała ludzkość.

Naprawienie tego grzechu wymagało „zastosowania ” cech/cnót dokładnie przeciwnych : wyrzeczenia się miłości własnej, pokory oraz posłuszeństwa. Wszystko to ucieleśniło się w osobie Chrystusa. Czy nie pamiętacie słów Pisma Świętego „…uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.

Posłuszeństwo Chrystusa – za nieposłuszeństwo Adama.

Dlatego jest to cnota tak istotna. Nie jest ona dodatkiem. Spotkaliście się zapewne z inormacją, ze istnieje „klucz do bramy nieba” Tym kluczem jest właśnie posłuszeństwo.

‘…nikt nie może osiągnąć życia wiecznego, jeśli nie jest posłuszny. Bez posłuszeństwa wejść tam nie można, gdyż posłuszeństwo jest kluczem, którym otwarta została brama, zamknięta przez nieposłuszeństwo Adama[Dialog o Bożej Opatrzności str 410 ]

Jeśli człowiek w świetle wiary, ręką miłości, nie otworzy tym kluczem bramy nieba, nie wstąpi doń nigdy, choć Słowo Moje otworzyło już tę bramę. Stworzyłem Was bez was, lecz nie zbawię was bez was. ” [Dialog o Bożej Opatrzności str 413 ]

„..czy myślisz, że nieposłuszeństwo, które zamknęło niebo, otworzy ci je?” [str 414]


I to co chyba najlepiej oddaje znaczenie posłuszeństwa :

: „…Posłuszeństwo otwiera niebo, lecz pozostaje u drzwi, a miłość…wchodzi wnosząc owoce posłuszeństwa. Z wszystkich cnót jak ci rzekłem tylko miłość ma wstęp do życia wiecznego, lecz zasługą posłuszeństwa, jest to, że jest kluczem, który otwiera” [Dialog o Bożej Opatrzności str 445]

Jakie z tego wynikają wnioski praktyczne ? Chyba nie trudno odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie znaczenia wagi ślubów posłuszeństwa, które składają osoby konsekrowane, zakonne. Osobną kwestią są zasady posłuszeństwa osób świeckich.

Co z tego, że osoba łamiąca śluby posłuszeństwa będzie całe dnie poświęcała na zbieranie zasług- skoro nie będzie miała czym „otworzyć ” bramy nieba, aby pokazać je Bogu Ojcu ???
wacula25@wp.pl likes this.
Andrzej Krupa
Jeżeli Polska zostanie ukrzyżowana, zmartwychwstanie. Maryja Królową, Jezus Królem, a rzad kpi sobie i pluje na to. Polsko, ku czemu zmierzasz ?
niceman likes this.
justuss
sami będą jeszcze prosić o Krzyż i obraz
justuss likes this.
Do wiadomości; IKONA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ JEST IKONĄ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, którą pogardzili w Sejmie rządzący.
Weronika.S and one more user like this.
Weronika.S likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
GRZECH TO JEST NALEŻEĆ DO MASONERII - kOŚCIOŁA sZATANA NA ZIEMI ! I UCHWALAĆ sZATAŃSKIE PRAWO W POLSCE.

BIADA SŁUŻĄCYM dIABŁU, i NIE PRZYZNAJĄCYM SIĘ DO JEZUSA CHRYSTUSA I JEGO MATKI! KRÓLOWEJ POLSKI!

PO RAZ KOLEJNY NIE PRZYJĘTO CIEBIE JEZU KRÓLU, DOKŁADNIE TAK JAK 2 TYSIĄCE LAT TEMU W BETLEJEM !..
...