vi.news
288

Hồng y Zen kêu gọi Đức hồng y Parolin Một "Người đàn ông Tín ngưỡng"

Hồng y Zen của Hồng Kông đã gọi Hồng y Pietro Parolin, thư ký của Tòa thánh Vatican, như một người đàn ông 'thiếu đức tin'. Zen viết trên blog của mình (ngày 5 tháng 2) rằng người Công giáo Trung …