Nedeľný príhovor pápeža Františka: V čom je novosť Ježišovho prikázania lásky?

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred antifónou „Raduj sa, nebies Kráľovná“ v 5. veľkonočnú nedeľu 19. mája 2019. Predniesol ho na poludnie z okna Apoštolského paláca. Drahí …