04:38
Grauss
421

UMUČENÍ KRISTA - Noc zmrtvychvstania (60)

Umučení našeho Pána Ježíše Krista ve viděních blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové.