Sensacja: Franciszek odrzuca rezygnację Barbarina

Kardynał z Lyonu, Philippe Barbarin, powiedział 19 marca, że papież Franciszek nie zaakceptował jego rezygnacji ze względu na "domniemanie niewinności". Barbarin został [fałszywie] oskarżony przed …