Language
21
fil.news

Francis Inanunsyo ang Pagbabago ng Katekismo sa Parusang Kamatayan Noong 2015 sa Isang Pribadon…

Noong Marso 27, 2015, sumulat si Pope Francis sa isang Maria Asuncion Milá mula Seville, Spain, ng isang sulat-kamay na liham na nag-aanunsyong babaguhin niya ang Katekismo sa parusang kamatayan. …