borgan
59

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jaką wartość dla chrześcijan posiada Nowy Testament?

22. Jaką wartość dla chrześcijan posiada Nowy Testament? Nowy Testament, którego centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, przekazuje nam ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Sercem całego Pisma …