Quốc gia phương Tây: Số lượng sắc phong tăng 24% - Và một bí mật nhỏ

Mặc dù ở mức độ rất thấp, Tây Ban Nha trải nghiệm một "sự bùng nổ" trong việc sắc phong các linh mục, theo VaticanNews.va (17 tháng 3) đưa tin. Số lượng sắc phong lớn nhất là ở Madrid (3,5 triệu …
Léon Trương likes this.