Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Kněžské bratrstvo vyhlásilo den půstu za papežský hřích modloslužby

...Ve jménu inkulturace jsou pohanské prvky stále více integrovány do bohoslužby a vidíme opět, jak liturgie, která následovala 2. vatikánský koncil k tomu dokonale pasuje. (Foto: Pohanská pocta …
ľubica
„deň modlitby a odškodnenia“ na 9. novembra, keď sa všetky domy sv. Piusa X. postia a 10. novembra každý kňaz sv. Piusa X. slávi omšu za odškodnenie.

..................

myslím že sa môžeme pridať každý katolík , kto vníma neutíchajúci chaos vo vedení RKC veľmi jasne a bolestne a nemá možnosť byť členom domov Pia X.
Vedúci SSPX volá po pôste, omšiach ako prípravu na Pach…More
„deň modlitby a odškodnenia“ na 9. novembra, keď sa všetky domy sv. Piusa X. postia a 10. novembra každý kňaz sv. Piusa X. slávi omšu za odškodnenie.

..................

myslím že sa môžeme pridať každý katolík , kto vníma neutíchajúci chaos vo vedení RKC veľmi jasne a bolestne a nemá možnosť byť členom domov Pia X.
Vedúci SSPX volá po pôste, omšiach ako prípravu na Pachamamskú synodu
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
Mates5485 likes this.