Filofej
121.7K

Zostúpenie blahodatného ohňa v Jeruzaleme

Dnes sa v chráme Božieho hrobu opäť opakoval zázrak zastúpenia svätého ohňa!
lubilko and one more user like this.
lubilko likes this.
Peter(skala) likes this.
Filofej
Boh opäť potvrdil svoju prítomnosť na tomto najsvätejšom mieste na zemi, v chráme Božieho hrobu, kde bolo uložené telo nášho Spasiteľa.