Kardinal McCarrick "laiciziran" - McCarrickizam se nastavlja

Kardinal Theodore McCarrick (88) danas je uklonjen iz svećenstva nakon što ga je crkveno suđenje proglasilo krivim za homoseksualne "grijehe protiv Šeste zapovijedi s maloljetnicima i odraslima". …