vi.news
77

Thần thoại đồng tính dài 650 trang, tài trợ bởi phe đồng tính của Vatican, đang được thực hiện

Một nhà hoạt động đồng tính người Pháp*, gần với Đảng Xã hội Pháp, đã viết một thần thoại, sắp phát hành, dài 650 trang nhằm chống lại Giáo hội. Ngoài ra, ông ta còn xúc phạm Hồng y Raymond Burke …